Hög tid att sätta barns rättigheter främst nu

Miljöpartiet: Inför en lex Lilla hjärtat och stärk barnperspektivet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barn i familjehem ska ha samma rätt till trygghet och skydd som andra barn. Inget barn ska någonsin behöva genomlida vad Lilla hjärtat fick göra, skriver Per Bolund och Åsa Lindhagen (MP).
Barn i familjehem ska ha samma rätt till trygghet och skydd som andra barn. Inget barn ska någonsin behöva genomlida vad Lilla hjärtat fick göra, skriver Per Bolund och Åsa Lindhagen (MP).

DEBATT. Lilla hjärtats öde visar de yttersta konsekvenserna av den starka föräldrarätt som finns i Sverige. Lilla hjärtat fick betala med sitt liv för den föräldrarätten. Det är hög tid att barns rättigheter sätts främst.

Vi är många som har berörts av Lilla hjärtat och den sorg, smärta och tomhet hon lämnade efter sig i familjehemmet. Lilla hjärtat är inte det enda barn som har ryckts upp från tryggheten i ett familjehem som barnet bott i under lång tid.

Det är många barn som har farit illa under årens lopp för att deras rättigheter fått stå tillbaka medan föräldrarätten värnats. Så kan vi inte fortsätta ha det!

Miljöpartiet har länge drivit att barn som far illa måste få bättre skydd och stöd. För ett land som Sverige som gått i bräschen för barns rättigheter är det hög tid att flytta fram positionerna ytterligare.

Fem förslag för att stärka barnets rättigheter:

  1. Inför en lex Lilla hjärtat. Barn ska inte ryckas upp från familjehem där de har sin trygghet och anknytning. Även barn som inte riskerar att fara illa hos sina biologiska föräldrar kan ta oerhörd skada av att tvingas flytta från en trygg miljö med vuxna de knutit an till. Lagar och regelverk måste skärpas så att barnets bästa får genomslag. Barn i familjehem ska ha samma rätt till trygghet och skydd som andra barn. Inget barn ska någonsin behöva genomlida vad Lilla hjärtat fick göra.
  2. Stärk barnperspektivet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Idag finns barn som går med magont och ångest inför varje umgänge eller som tvingas bo hos en förälder som utövat våld, oftast pappa. Det finns till och med barn som tvingas träffa pappor som mördat deras mammor. Det är förstås helt orimligt. Barns rätt till skydd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge i hem där det förekommit våld måste få större genomslag. Barn ska inte tvingas till umgänge med en förälder de är rädda för och far illa av att träffa.  
  3. Möjliggör för barn att få stöd även när föräldrarna säger nej. Med dagens lagstiftning är det svårt för socialtjänsten att hjälpa barn om föräldrarna motsätter sig det. Regeringen gav i höstas Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram lagförslag på hur socialtjänsten kan få större möjligheter att ge insatser till barn även när föräldrarna säger nej. Mer måste göras för att barn som far illa ska få stöd och hjälp, föräldrarätten kan inte tillåtas stå i vägen.
  4. Förbättra situationen för barnfamiljer som riskerar hemlöshet på grund av våld. Kvinnor och barn som tvingas fly från en våldsam relation riskerar att hamna i hemlöshet. Med den svåra bostadsmarknaden är risken stor att den utan pengar och nätverk tvingas hanka sig fram i tillfälliga boendelösningar. Barn som flytt från en våldsam förälder behöver trygghet, inte osäkra boendeförhållanden. Det måste finnas fler vägar in på bostadsmarknaden för våldsutsatta, såsom möjlighet till förtur eller insatser för att tvinga våldsutövaren att lämna hemmet så att kvinnan och barnen kan bo kvar.
  5. Stärk barnets rätt att få göra sin röst hörd. Idag har vi barn som inte vågar berätta för socialtjänsten att de far illa eftersom föräldrarna sitter bredvid och lyssnar. Socialsekreterare måste få goda förutsättningar att göra sitt viktiga jobb och kunna lyssna till barn enskilt samt bygga tillit så att barnet vågar öppna sig.

Det är hög tid att sätta barns rättigheter främst. För vi kan inte fortsätta att låta föräldrars rätt till sina barn gå före barns rätt till trygghet och skydd. Barns uppväxt går inte i repris. Därför måste vi agera nu.


Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet
Åsa Lindhagen, miljöpartist och jämställdhetsminister med ansvar för barnrättspolitiken


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE