Stoppa machokulturen i svensk byggbransch

MP: Kvinnorna behövs för att klara kompetensförsörjningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Diskriminering och trakasserier av kvinnor på våra byggarbetsplatser måste få ett stopp. Ingen kvinna ska utsättas för kränkningar och övergrepp på sin arbetsplats. Det är dags att gå från ord till handling, skriver Per Bolund och Emma Hult (MP).
Diskriminering och trakasserier av kvinnor på våra byggarbetsplatser måste få ett stopp. Ingen kvinna ska utsättas för kränkningar och övergrepp på sin arbetsplats. Det är dags att gå från ord till handling, skriver Per Bolund och Emma Hult (MP).

DEBATT. När vi politiker besöker ett bostadsbygge möts vi ofta av män med bygghjälm. Byggbranschen är väldigt mansdominerad, men det håller tack och lov på att förändras. Samtidigt måste mer göras för att vi ska kunna bygga fler bostäder till rimliga priser för alla.

För att få fler kvinnor att välja samhällsbyggnad måste branschen få bukt med den machokultur och nedsättande attityder som alltför ofta råder. Det behövs fler kvinnor i samhällsbyggarbranschen för att klara kompetensförsörjningen och få ett hållbart byggande.

Diskriminering och trakasserier av kvinnor på våra byggarbetsplatser måste få ett stopp. Ingen kvinna ska utsättas för kränkningar och övergrepp på sin arbetsplats. Det är dags att gå från ord till handling!

I dag är det brist på arbetskraft i byggbranschen och 50-talisterna går nu i pension. Kvinnorna, som trots allt är hälften av befolkningen, behövs för att klara kompetensförsörjningen och ett hållbart byggande. Men då måste branschen också bli mer jämställd.

Tusentals kvinnor har vittnat om övergrepp, sexism och sexuella trakasserier inom branschen under uppropet #sistaspikenikistan. Det går inte längre att se mellan fingrarna när vittnesmål efter vittnesmål kommer upp till ytan.

8 av 10 tjejer på gymnasiets byggprogram upplever machokultur, som sedan hänger med in i arbetslivet. Många aktörer behöver kraftsamla för att komma till rätta med machokultur och den sexistiska jargongen.

I dag arbetar många företag och organisationer med branschens attraktivitet och attitydförändringar, men det räcker inte. Nu krävs nolltolerans mot diskriminering och trakasserier av kvinnor.

Skolorna och företagen måste aktivt arbeta med att hitta lösningar för att bryta den machokultur som finns. Kränkningar och sexism är oacceptabelt och företagen måste själva ta ansvar för att det ändras i grunden. Det måste börja redan i grundutbildningarna, ett jämställdhetsfokus behöver integreras i utbildningarna och individers mänskliga rättigheter ska värnas.

Och det är på alla nivåer vi behöver se en förändring. Det är fortfarande så att det generellt är fler män än kvinnor som är chefer. Värst är det inom byggbranschen som har lägst andel kvinnliga chefer i hela näringslivet.

Det är också betydligt fler män än kvinnor i bolagsstyrelserna. Miljöpartiet jobbar för jämställda löner och karriärmöjligheter och vill lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelser. Som det ser ut just nu kvoterar män män och det är dags att de börjar kvotera in kvinnorna.

Hur kvinnor blir bemötta kommer vara avgörande för hela byggbranschen. Förlegade manliga normer påverkar arbetsmiljöerna negativt. Ska fler kvinnor och unga människor attraheras till branschen – och vilja stanna kvar – behövs ökad kunskap på arbetsplatser och i utbildningssystemet om diskrimineringslagstiftningen. Det behövs ett tydligt ledarskap i frågorna. 

Ett framgångsrikt sätt att locka kvinnor till byggbranschen är att ha betalda yrkesutbildningar för kvinnor. Skanska har sedan några år ett framgångsrikt lärlingsprogram för kvinnor som vill utbilda sig till byggnadssnickare, ett yrke där det råder stor brist på utbildad arbetskraft.

Söktrycket är stort på de platser som finns. De som söker sig hit får inte bara utbildning utan också lön från dag ett samt handledning på vägen fram till ett yrkesbevis.

Nästa vecka släpper Byggcheferna en rapport om hur branschens arbete för att stoppa machokulturen har utvecklats och vi ser fram emot att ta del av denna rapport.

Jämställdhet är inget som bara några kan jobba med, det är ett arbete för alla. Kvinnorna i byggbranschen behövs, men då behöver också branschen förändras.


Per Bolund, språkrör och bostadsminister (MP)
Emma Hult, riksdagsledamot, byggnadsingenjör och ordförande civilutskottet (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE