Intensivår integrerar nyanlända snabbare

Centerpartiet: Här är våra satsningar i budgeten för bättre integration

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vissa nyanlända har hamnat utanför, men vi vill se till att alla så snart som möjligt kan bli en del av samhällsgemenskapen, skriver Emil Källström.
Vissa nyanlända har hamnat utanför, men vi vill se till att alla så snart som möjligt kan bli en del av samhällsgemenskapen, skriver Emil Källström.

DEBATT. Under de senaste åren har Sverige tagit ett stort ansvar när det gäller att ta emot människor som flytt till Europa från krig och förtryck. Människor som sett nära och kära utsättas för de mest fruktansvärda saker.

Nu står vi dock inför en tuff uppgift, se till att dessa människor blir en del av det svenska samhället och får en möjlighet att ta steget in på arbetsmarknaden.

De senaste åren har Sveriges integrationspolitik inte varit tillräckligt effektiv för att klara det hårda tryck av människor som kom till vårt land under flyktingkrisen. Det har funnits brister, vilket har inneburit att vi i dag står inför flera stora utmaningar.

Vi har grupper i samhället som riskerar att hamna i ett livslångt utanförskap.

Nu krävs det snabba men även långsiktiga reformer för att vi ska klara av denna integrationsutmaning. Sverige behöver en välfungerande och hållbar integrationspolitik.

I den budget som presenteras i nästa vecka ser vi nu till att flera viktiga satsningar genomförs för att integrationsprocessen ska påbörjas tidigare och bli mer effektiv.

Ett intensivår kommer att införas med intensiva integrationsinsatser för särskilt motiverade nyanlända. Målet är att vi ska påskynda etableringen in i det svenska samhället. Intensivåret är en satsning vi presenterade under vår dag i Almedalen 2018 och nu blir det verklighet. Det är ett tydligt bevis på att Centerpartiet gör skillnad för Sverige.

Intensivåret ska korta tiden som hinner gå från det att man kommer till Sverige tills att man får ett arbete. Vi måste se till att de människor som i dag riskerar att hamna i ett utanförskap i stället kommer in i samhällsgemenskapen.

Arbetsförmedlingen får nu i uppdrag att utreda hur intensivåret ska se ut och hur det praktiskt ska implementeras. Intensivåret i sin helhet planeras att vara klart till 2021, men arbetet med införandet kommer att inledas redan under nästa år.

Integrationsutmaningen kan inte vänta längre, vi måste se till att reformer kommer på plats så fort som möjligt. Därför ser vi nu till att dessa satsningar görs i höstbudgeten.

Utöver intensivåret satsar vi 160 miljoner kronor för att asylsökande ska ta del av samhällsorientering och lära sig svenska från dag ett.

Ska vi förhindra att människor hamnar i ett permanent utanförskap är det viktigt att fler tidigt lär sig svenska och får en grundläggande förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Det kan handla om praktiska frågor som vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut eller vilka regler som gäller i olika sammanhang.

I budgeten så ser vi även till att fler föräldralediga ges möjlighet att lära sig svenska.

Vissa nyanlända, särskilt kvinnor, går på föräldraledighet direkt eller kort efter att de fått uppehållstillstånd men i många fall så dröjer det länge innan de lär sig språket. Svenska språket är en viktig nyckel för att bli en del av samhället, därför måste fler ges möjligheten att lära sig det. Redan idag anordnas det svenskakurser inom folkbildningen till just föräldralediga men vi tillför 210 miljoner mellan 2020 och 2022 för att fler ska få chansen.

Vi ser nu till att utveckla den svenska integrationspolitiken. De satsningar som nu kommer att genomföras är viktiga steg för att sluta den klyfta som uppstått.

Vissa nyanlända har hamnat utanför, men vi vill se till att alla så snart som möjligt kan bli en del av samhällsgemenskapen.


Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE