Debatt

Nu tar vi nya krafttag mot kriminella gängen

Mikael Damberg: Höjda straff för vapenbrott och sprängningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Just nu är vi i den absoluta slutfasen med flera viktiga lagförslag mot de kriminella nätverken. Ett av dessa handlar exempelvis om ytterligare straffskärpningar för vapenbrott och brott kopplat till sprängningar, skriver Mikael Damberg.
Just nu är vi i den absoluta slutfasen med flera viktiga lagförslag mot de kriminella nätverken. Ett av dessa handlar exempelvis om ytterligare straffskärpningar för vapenbrott och brott kopplat till sprängningar, skriver Mikael Damberg.

DEBATT

DEBATT. Just nu pågår ett intensivt arbete på alla nivåer för att hantera effekterna av coronapandemin. Regeringens högsta prioritet är att ta Sverige genom denna utdragna kris med bibehållen kapacitet i sjukvården, minskad smittspridning och att med uthållighet hålla igång samhället över tid.

Samtidigt pågår arbetet med att angripa de samhällsproblem som måste lösas. Det gäller inte minst det långsiktiga arbetet med att knäcka de kriminella nätverken i Sverige. Arbetet har intensifierats över tid, reformtakten har ökat, men sprängningar och skjutningar sker fortsatt i allt för hög utsträckning i vårt land. Det är en utveckling som vi aldrig tänker acceptera.

Som ett led i kampen mot de kriminella nätverken i Sverige sker just nu den mest långtgående reformeringen av svensk kriminalpolitik någonsin och den största utbyggnaden av polisen i modern tid. Ett reformarbete som kräver både beslutsamhet och tålamod.

Jag har full förståelse för att många inte känner något tålamod, särskilt inte när våldet i de kriminella nätverken tar sig uttryck på det grova sätt det gör. De åtgärder som vi lägger fram behöver beredas noggrant för att kunna fungera som effektiva, rättssäkra och kraftfulla verktyg, och väl på plats förändras inte heller verkligheten över en natt.

Det hindrar inte att vi ändå har kommit en bit på vägen. Nyligen passerades en milstolpe med 4 000 fler anställda inom polisen sedan 2016. Polismyndigheten har nu fler anställda än någonsin samtidigt som ytterligare 3 000 personer just nu genomgår polisutbildningen. Vi har nått ett viktigt delmål på resan mot att ha 10 000 fler polisanställda till 2024. Samtidigt är det allt färre poliser som lämnar yrket och fler som vill komma tillbaka.

Sedan regeringen tillträdde 2014 har mer än 50 straffskärpningar genomförts, och under de senaste åtta månaderna har vi initierat över 20 åtgärder som angriper de kriminella nätverken på olika sätt.

Polisen har fått ett flertal nya verktyg, bland annat möjligheter till ökad kameraövervakning och till hemlig dataavläsning. Vi har satsat på det brottsförebyggande arbetet i skola och socialtjänst, och initierat ett nationellt avhopparprogram.

Och nu, mitt under coronapandemin, tas flera nya viktiga steg i kampen mot kriminaliteten. 

Låt mig ge några exempel. Förra veckan tog regeringen initiativ till skärpta regler för utvisning på grund av brott. Inriktningen är att fler än i dag som döms för brott i Sverige ska utvisas. Denna vecka blev den så kallade kontantkortsutredningen överlämnad till regeringen och vi sätter nu igång ett lagstiftningsarbete med att motverka att kriminella och terrorister inte ska kunna gömma sig bakom anonyma kontantkort i telefonen.

Just nu är vi också i den absoluta slutfasen med flera viktiga lagförslag mot de kriminella nätverken. Ett av dessa handlar exempelvis om ytterligare straffskärpningar för vapenbrott och brott kopplat till sprängningar.

Lagförslaget kommer bland annat innebära att straffen för vapensmuggling och smuggling av explosiva varor skärps. Jag räknar med att inom kort presentera en lagrådsremiss om detta, med förslag om lagstiftning som kan trädda i kraft innan året är slut.

Ingen enskild åtgärd kommer att vända utvecklingen, men den sammantagna effekten av allt som görs mot gängvåldet kommer få resultat. Polisen har på senare tid riktat slag efter slag mot de kriminella nätverken, och förr eller senare slår de sönder strukturerna.

Vi kommer från regeringens sida fortsätta att förse de brottsbekämpande myndigheterna med de resurser och de verktyg som de behöver för att åstadkomma detta.


Mikael Damberg, inrikesminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kampen mot gängvåldet

LÄS VIDARE

DEBATT Slopad ungdomsrabatt är rena populismen

ÄMNEN I ARTIKELN

Kampen mot gängvåldet

Polisbristen

Mikael Damberg

Kriminella nätverk

Vapenbrott

Kriminalpolitik