Debatt

Vår migrationspolitik måste bli human igen

Miljöpartiet: Dagens förslag är mer restriktiva än den tillfälliga lagen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är med oro och förvåning jag läste migrationskommitténs första utkast. Det skulle kraftigt försämra för människor som söker skydd från krig och förföljelse. Förslagen är ännu mer restriktiva än de i den tillfälliga lagen, skriver Annika Hirvonen Falk, MP.
Det är med oro och förvåning jag läste migrationskommitténs första utkast. Det skulle kraftigt försämra för människor som söker skydd från krig och förföljelse. Förslagen är ännu mer restriktiva än de i den tillfälliga lagen, skriver Annika Hirvonen Falk, MP.

DEBATT

DEBATT. Bara en human migrationspolitik kan bli långsiktigt hållbar.

Miljöpartiet kommer fortsätta kämpa för att utsatta människor som flyr krig och förtryck ska mötas av ett humant Sverige. Vi hoppas att vi kan göra det i brett samförstånd där plakatpolitiken och maktstrategierna läggs åt sidan.

Själva grundtanken med att tillsätta en parlamentarisk migrationskommitté var att skapa en human, rättssäker, effektiv och långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Det är därför med oro och förvåning jag läste kommitténs första utkast eftersom det kraftigt skulle försämra för människor som söker skydd från krig och förföljelse. Förslagen är än mer restriktiva än de i den tillfälliga lagen.

Bland annat riskerar människor som fått skydd att fråntas möjligheten att förenas med sin familj. Barn riskerar att bli kvar i flyktingläger under många år för att deras föräldrar inte fått tillräckligt högavlönade jobb eller om föräldern inte bor i en tillräckligt stor bostad. Papperslösa barn riskerar en halv barndom i extrem utsatthet. 

Bara genom att sätta individen och individens mänskliga rättigheter i centrum skapar vi en hållbar migrationspolitik. 

I det kommande arbetet kommer följande utgångspunkter vara centrala för Miljöpartiet:

Stå upp för asylrätten

Asylrätten finns till för att människor, precis som du och jag, ska kunna söka sig undan de fasor som ett krig innebär, eller den skräck som en repressiv stat utgör när den förföljer och mördar sina egna medborgare. Miljöpartiet jobbar varje dag genom bistånds-, klimat- och fredspolitiken för att färre ska tvingas på flykt och jag önskar att det fanns ett tak för mänskligt lidande.

Men när Moderaterna pratar om volymmål och riktmärken är det inte att minska antalet människor i flyktingläger som det handlar om. Istället handlar det om att Sverige ska ge färre människor skydd. Antingen genom strikta nivåer och därefter stängda gränser, eller genom att göra livet så svårt som möjligt för de som söker skydd i Sverige. 

Barn ska vara trygga och få leva med sina föräldrar

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige och barnperspektivet ska genomsyra alla beslut som påverkar barn. Regeringen och samarbetspartierna är överens om att skapa en ny humanitär skyddsgrund och för Miljöpartiet är det viktigt att utsatta barn ges ett särskilt skydd genom denna.

Barn som är svårt sjuka eller som levt så länge i Sverige att de rotat sig här måste få rätten att växa upp i trygghet i sitt nya hemland. Vi vill att dessa barn omfattas av en ny humanitär skyddsgrund, i stället för att förvisas till tio år som papperslösa. Det är också helt centralt att rätten för barn att återförenas med sina föräldrar inte urvattnas.

Miljöpartiet var drivande för att få till ett undantag från försörjningskravet för alternativt skyddsbehövande. Nu vill flera partier återinföra detta försörjningskrav. En ny kartläggning från Röda Korset visar att det förslaget skulle riskera att återigen göra Sverige till ett av de EU-länder där familjer har absolut svårast att få återförenas.

Bra etablering avgörande för långsiktigt hållbar migrationspolitik

Korta uppehållstillstånd skapar en otrygg situation och försämrar integrationen. Hur ska man kunna bygga ett liv om ens rätt att vara i Sverige ständigt måste omprövas? De som kommer till Sverige måste snabbt få möjlighet att arbeta, betala skatt och delta i samhällsbygget. Den bästa platsen för vuxna att lära sig svenska på är arbetsplatsen.

En bra integration förutsätter en human migrationspolitik. Den som vet att det finns en möjlighet till permanent uppehållstillstånd kan också börja bygga en framtid för sig och sina barn här. Den som ligger vaken om nätterna med oro för att barnen ska gå hungriga i flyktinglägret koncentrerar sig sämre på svensklektionen. Den som år efter år bara kan krama sin fru genom emojis och videosamtal får mindre energi över till jobbsökandet. 

Kraven på amnestier för ensamkommande unga som hörts genom åren har kommit ur en berättigad frustration över de orimliga och inhumana situationer som människor hamnat i. Med en inhuman flyktingpolitik kommer sådana krav fortsätta.

Det är bara med en human migrationspolitik som vi kan skapa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Miljöpartiet hoppas att en majoritet av riksdagens partier vill komma överens om en långsiktigt hållbar, human, effektiv och rättssäker migrationspolitik. 


Annika Hirvonen Falk, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs mer i ämnet här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT Våra partier måste ta ansvar för migrationen

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Miljöpartiet

Migrationspolitik

Annika Hirvonen Falk

Flyktingpolitik

Mänskliga rättigheter

Integration