Debatt

Vi måste tänka på svenskarna först

SD: Fyra punkter som behöver prioriteras i krisen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det nya viruset har visat att vi i Sverige inte kan förlita oss på att någon annan än oss själva när krisen slår till. På motsvarande sätt måste Sverige begrava idén om att vi i olika politiska aspekter ska rädda hela världen, skriver  Jimmie Åkesson och Henrik Vinge (SD).
Det nya viruset har visat att vi i Sverige inte kan förlita oss på att någon annan än oss själva när krisen slår till. På motsvarande sätt måste Sverige begrava idén om att vi i olika politiska aspekter ska rädda hela världen, skriver Jimmie Åkesson och Henrik Vinge (SD).

DEBATT

DEBATT. Sverige var dåligt förberett och regeringen långsam med verkningsfulla åtgärder när det nya viruset kom till Sverige i början av året. Otydlig kommunikation och svagt politiskt ledarskap, brist på materiel och underlåtenhet att vidta sådana åtgärder som redan befintlig lagstiftning tillät för att begränsa, spåra och isolera smitta har gjort att Sverige drabbats värre än våra grannländer.

Vi har hittills fler avlidna, omfattande smittspridning på äldreboenden och fortsatt bristande skyddsrutiner i utsatta verksamheter. Samtidigt har utlovade insatser för att mildra de ekonomiska följderna av krisen gått för långsamt för att i önskvärd utsträckning kunna rädda livskraftiga företag och arbetstillfällen.

Det kommer vara viktigt när den akuta krisen är över att utvärdera regeringens och ansvariga myndigheters agerande och utkräva ansvar. Den tiden ligger dock ännu framför oss. Under den fortsatta krisen har Sverigedemokraterna fyra prioriteringar i det politiska arbetet.

1. Samarbeta för att rädda liv och mildra smittspridningen

Sverigedemokraterna kommer fortsätta att samarbeta med alla parter för att ta fram effektiva legala verktyg, utrustning och finansiella medel för att möta den akuta medicinska krisen.

I ett läge där kunskapen om det nya viruset inte är fullständig, bör en försiktighetsprincip tydligare prägla insatserna. Det är nödvändigt att öka tillgången och användningen av skyddsutrustning, införa mer omfattande provtagningar och minska sociala kontaktytor som är särskilt utsatta för smittspridning.

Sverigedemokraternas inställning är, att i det skede som nu handlar om att rädda liv, i största mån undvika politiska strider och skuldbeläggande.

2. Skapa bästa grogrund för ekonomisk återhämtning

På kort sikt har krisen inneburit en minskad ekonomisk produktion, snabbt stigande arbetslöshet och antal konkurser samt omfattande offentliga utgifter.

På längre sikt befarar vi att stigande konsumtionspriser i kombination med en alltjämt omfattande arbetslöshet och behov av att balansera offentliga utgifter kommer kräva svåra prioriteringar. Offensiva politiska åtgärder behövs därför för att ge näringslivet förutsättningar för snabb återhämtning, så att företag kan återgå till att anställa och skapa tillväxt.

Samtidigt måste de offentliga utgifterna prioriteras till välfärdens kärna, som A-kassa och sjukvård. Effekterna av undermålig migrations- och integrationspolitik hör till de tydligaste områden som eroderat den offentliga ekonomin, men exemplen är många. En storstädning behövs framöver i svensk ekonomi.

3. Stärk krisberedskapen

Sverigedemokraterna har under många år lyft behovet av en ökad krisberedskap, större grad av självhushållning och återupprättandet av beredskapslager. När fler nu fått upp ögonen för vikten av att förbereda samhället för olika typer av kriser är det angeläget att arbetet påbörjas omedelbart.

Vi kan lära av historien att olika typer av kriser ofta utlöses av varandra. Risken för störningar i internationell handel eller att situationen utnyttjas av fientligt inställda intressen gör att åtgärder redan nu måste vidtas för att stärka beredskapen för olika scenarier som skulle kunna drabba samhället på både kort eller lång sikt.

4. Bibehåll arbete för att möta samhällsproblem som är oberoende av krisen

När bekämpningen av det nya viruset dominerar såväl den politiska agendan som samhällsdebatten behöver det också finnas utrymme att hantera sådana samhällshot som oberoende av smittspridningen är av brådskande karaktär.

Grov kriminalitet och otrygghet fortsätter prägla den nya samhällsbilden på ett oacceptabelt sätt. Samtidigt fortsätter migration att spä på redan storskaliga problem i breda grenar av samhället. Turkiets aggressioner mot EU:s yttre gräns fortsätter och EU hotar Sverige med höjda avgifter. Om politisk kraft inte kan mobiliseras att hantera dessa och andra angelägna områden, riskerar krisen att drabba oss dubbelt.

Om krisen samtidigt leder till ökad arbetslöshet och försämrade försäkringssystem, kan redan stora motsättningar i samhället öka ytterligare. Sverigedemokraterna driver därför på för att nödvändiga åtgärder på områden andra än den akuta viruskrisen inte fördröjs.

Det nya viruset har visat att vi i Sverige inte kan förlita oss på att någon annan än oss själva när krisen slår till. På motsvarande sätt måste Sverige begrava idén om att vi i olika politiska aspekter ska rädda hela världen. Om krisen därmed innebär att svensk politik börjar sätta svenskarna främst är det vår övertygelse att en ljusare framtid väntar bortom de mörka moln som nu dominerar.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Henrik Vinge, gruppledare (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

DEBATT Äldreomsorgen är inte en integrationsåtgärd

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Jimmie Åkesson

Sverigedemokraterna

Coronaviruset

Henrik Vinge

Krisberedskap

Integrationspolitik