Debatt

Kunskapen finns – vårt skogsbruk är hållbart

Replik från SD om den svenska skogen och politiken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hållbarhet bygger på tre ben – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Svenskt skogsbruk uppfyller alla tre kriterierna. Replik från Sverigedemokraterna om den svenska skogen.
Hållbarhet bygger på tre ben – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Svenskt skogsbruk uppfyller alla tre kriterierna. Replik från Sverigedemokraterna om den svenska skogen.

DEBATT

REPLIK. Sebastian Kirppu skriver att svenska politiker är okunniga om svenskt skogsbruk. Han anser i korthet att dagens skogsbruk inte är uthålligt.

Skogsfrågor bereds i riksdagen av miljö- och jordbruksutskottet, kanske det utskott i riksdagen som har flest högutbildade ledamöter.

Enbart vårt parti har två doktorer i utskottet. Utskottet läser stora volymer information och bjuder in experter inför hanterandet av svåra frågor. Utskottets beslut är vanligen mycket väl underbyggda.

Det finns enligt Artdatabankens data inget ökat försvinnande av arter från Sveriges barrskogsbälte under de senaste sju årtiondena. Skogsstyrelsen visar därtill att mängden gamla respektive döda träd som lämnas vid avverkning av miljöskäl har ökat sedan 1990-talet, låt vara från en låg nivå.

25–30 procent av den svenska skogen är dessutom undantagen från brukande.

Vi kommer inte att förorda en återgång till selektiv avverkning, vilket var vanligt före 1950. Vi ser dock gärna att det visas, på statlig mark, hur hyggesfria metoder kan bli ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

Sedan trakthyggesbruket blev vanligt i Sverige, ökar mängden kol bunden i skogarna stadigt. Detta tillsammans med att produkterna från skogen kan ersätta fossilbaserade produkter, bidrar till att Sverige bör kunna kan bli koldioxidneutralt 2045.

Hållbarhet bygger på tre ben – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Svenskt skogsbruk uppfyller alla tre kriterierna. Det finns en stor majoritet i riksdagen för ståndpunkten att vårt skogsbruk är hållbart, något som även landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) nyligen har deklarerat.  

Skogspolitiken måste bygga på att skapa stabila villkor som ger skogsägarna och industrin möjlighet att planera många årtionden framåt – med myndigheternas stöd och förtroende.


Mats Nordberg, doktor i skogshushållning och jägmästare (SD)
Staffan Eklöf, fil. dr. i cell- och molekylärbiologi (SD)
Runar Filper, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott (SD)
Yasmine Eriksson, ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

Undernäring dödar barn - din gåva kan rädda liv.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Jordbruk, skogsbruk & fiske

LÄS VIDARE

DEBATT Vakna, politiker – vårt skogsbruk är inte hållbart

ÄMNEN I ARTIKELN

Jordbruk, skogsbruk & fiske

Klimat & miljö

Skogsindustri

Skogsstyrelsen

Hållbarhet

Klimatförändringar

Sverigedemokraterna