Debatt

Se till att privat vård hjälper till i krisen

Debattörerna: Hållningen i Region Stockholm är oförsvarlig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I den koalition som styrs av Moderaterna tycks man anse att det är normalt att man inte kan styra hur den skattefinansierade privata vården ska stötta upp den offentliga vården, i tider av kris. Det är en oförsvarlig hållning, skriver S i Region Stockholm.

Foto: ANDREAS BARDELL, Anna Molander

DEBATT

DEBATT. Sverige fortsätter vara hårt drabbat av den pågående coronapandemin. Vi befinner oss ännu i en svår situation. Den värst drabbade regionen är Stockholm men även i andra delar av landet är läget ansträngt.

På intensivvårdsavdelningarna i Region Stockholm har beläggningen i perioder varit över 100 procent. Krislägesavtalet har aktiverats och avaktiverats på sjukhusen. En grupp anställda har i Stockholm arbetat på krislägesavtalet i 9 av 14 månader och därutöver på ett krislägesliknande schema i upp till 2 månader inom samma 14 månader.

Detta har givetvis lett till ett enormt tryck på vården.

Vid flera tillfällen har vårdpersonalen och sjukhusledningen vädjat om hjälp. Inte bara från myndigheter utan också från den privata vården.

Det finns nämligen redan stora personalresurser på plats inom länet. Här – i Sveriges rikaste region – har dock en tredjedel av vården outsourcats till just privata aktörer. I avtal som finns med de privata aktörerna regleras visserligen krislägen och möjligheten att bistå den offentliga vården.
Men i stället för att aktivera dessa paragrafer har det moderatledda regionstyret, valt att skjuta upp all planerad vård. Den 25 april vädjade sjukhusdirektören återigen till de privata aktörerna att stötta upp.
För oss som socialdemokrater är denna utveckling obegriplig.

I den koalition som styrs av Moderaterna i Region Stockholm tycks man anse att det är normalt att man inte kan styra hur den skattefinansierade privata vården ska stötta upp den offentliga vården, i tider av kris. Det är en oförsvarlig hållning.

Vårdens skattemedel måste kunna styras ändamålsenligt när vi befinner oss i en pandemi. Redan nu måste styrande politiker omedelbart börja planera för hur detta ska kunna fungera bättre i framtiden.

Socialdemokraterna i Region Stockholm lade i december förra året ett skarpt förslag i regionens hälso- sjukvårdsnämnd, om att uttömma alla möjligheter för att säkerställa att vårdpersonal från samtliga vårdgivare skulle ställas till akutsjukhusens förfogande där så behövs. Liknande förslag lades även i januari och mars.

Det moderatledda styret har dock röstat nej. De fortsätter hänvisa till att man kan vädja till privata aktörer under kris.

Med det cementeras hållningen om den företagsinspirerade , ”Just in time”-kultur som råder i Region Stockholm. Där agerar man hellre när stormen redan är över oss genom att förlita sig på företagens välvilja.

Som socialdemokrater i Region Stockholm vill vi nu uppmana samtliga regioner i Sverige att omedelbart se över krisparagraferna med sina privata aktörer inom vården. Många vill hjälpa till och stora delar av just de privata aktörerna – framförallt de idéburna – var oumbärliga under början av pandemin.

Men det kan inte vara upp till de privata aktörerna inom vården att själva plötsligt samordna sig. Det kan inte heller vara rimligt att deras insatser ska bygga på frivillighet i en pandemi.

Det är i grunden inte en ideologisk hållning utan en fråga om hur den politiska styrningen bör se ut i en krissituation. Då krävs det korta beslutsvägar och snabba beslut.

Det är varken rimligt eller rättvist att låta privata aktörer i vården göra denna bedömning och agera utifrån hur högt regionens opolitiska tjänstemän skriker. Det är också en ohållbar ordning att Region Stockholms sjukvårdsdirektör de facto inte kan styra över hela den skattefinansierade vården i regionen.

I Region Stockholm vill vi socialdemokrater se en effektiv politisk styrning där privata och offentliga aktörer samverkar. Givetvis generellt men framförallt i direkta krissituationer.

I dag finns det 4 000 vårdavtal i Region Stockholm. Under månadsskiftet maj/april bistod dock de privata aktörerna med enbart 23 personer för att avbelasta den offentligt drivna sjukvården. Vi är övertygade om att fler vill hjälpa till. Men då krävs det aktiv politisk styrning och att avtalen ses över.

Som socialdemokrater har vi full förståelse att privata aktörer som hanterar akut vård som inte kan anstå, inte kan avlasta den offentligt drivna sjukvården. Men det finns stora personalresurser inom den privata vården som där och då men även nu kan avlasta Region Stockholms sjukhus.

Ingen politiker – oberoende ideologisk hemvist – kan med gott samvete någonsin hävda att det är acceptabelt att tjänstemän och vårdpersonal ska behöva vädja till skattefinansierade aktörer i en kris. Nu behöver politiken ta sitt ansvar.


Aida Hadžialić, finansregionråd i opposition (S)
Talla Alkurdi, regionråd i opposition (S)
Jens Sjöström, regionråd i opposition (S)
Robert Johansson, personalpolitisk talesperson i opposition (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd 20-pack i hög kvalitet - klicka hem dina här.

MEDS

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

REPLIK Privat vård avlastar covidvården i regionen

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Coronaviruset

Vård & omsorg

Region Stockholm

Sjukvård

Stockholm

Moderaterna