MP är ett hot mot det svenska skogsbruket

Jessica Polfjärd (M): Att skydda mer skog slår mot tillväxt, klimat – och svensk kultur

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

MP äventyrar dagens skogsbruk genom att vilja dubblera ytan skyddad skog och att varken det svenska skogsbruket eller biomassa ska klassas som hållbart och klimatneutralt. Det återstår att se om vi har något skogsbruk kvar om Miljöpartiet fortsätter ges fritt spelrum i skogspolitiken, skriver Jessica Polfjärd.
MP äventyrar dagens skogsbruk genom att vilja dubblera ytan skyddad skog och att varken det svenska skogsbruket eller biomassa ska klassas som hållbart och klimatneutralt. Det återstår att se om vi har något skogsbruk kvar om Miljöpartiet fortsätter ges fritt spelrum i skogspolitiken, skriver Jessica Polfjärd.

DEBATT. Miljöpartiets verklighetsfrånvända syn på den svenska skogen blir allt mer tydlig. MP äventyrar dagens skogsbruk genom att vilja dubblera ytan skyddad skog och att varken det svenska skogsbruket eller biomassa ska klassas som hållbart och klimatneutralt.

Det återstår att se om vi har något skogsbruk kvar om Miljöpartiet fortsätter ges fritt spelrum i skogspolitiken.

Svenska skogsbrukare arbetar varje dag med förvaltarskapstanken – att vårda det man äger för kommande generationer – som ledstjärna. Det väljer Miljöpartiet att förbise.

I stället attackerar man skogsbrukare genom att antyda att det svenska skogsbruket inte skulle vara hållbart. Därmed blundar man inte bara för historien bakom Sveriges välstånd, man vägrar även att se utsikterna för vår hållbara framtida tillväxt.

Skogen innebär inte bara jobb och tillväxt, den är också en del av svensk kultur.

Sverige är unikt i att två tredjedelar av landets yta täcks av skog. Men vi står också ut genom att det mesta av vår skog är privatägd – och den absoluta majoriteten ägs och förvaltas av mindre privata ägare. Det är människor, familjer och ibland hela samhällen som lever av skogen och som har ett starkt intresse av att vårda den även för framtida bruk.

Genom aktivt bruk har vi konstant växande skogar som absorberar mer koldioxid. Biobaserade produkter och material hjälper också till att sänka utsläppen genom att ersätta fossilbaserade.

Skogen och dess produkter skapar helt enkelt en långsiktigt hållbar omställning. Det ger Sverige en unik möjlighet att ta sig an klimatarbetet på ett sätt som utvecklar vårt välstånd.

I stället för att värna den modellen vill Miljöpartiet urholka äganderätten och avsätta allt större markytor för att undantas från brukande.

Att förslagen inte är välgrundade verkar deras företrädare själva ha förstått. Språkröret Märta Stenevi uppger till exempel att man helt enkelt får “anpassa” Sveriges energiuttag till de resurser som råkar bli över.

Att det ska räcka åt alla som behöver kan man bara hoppas på. Frågan är därför vad Miljöpartiet skulle välja att stänga ned först? Under vintern har vi redan sett effekterna av den rödgröna regeringens energipolitik, då elpriserna blev så höga att vissa industrier valde att stänga ned sin produktion. Med Miljöpartiets skogspolitik kan vi fortsätta att se fram emot ett samhälle som stänger ned i stället för att ställa om.

Hade Miljöpartiet på riktigt brytt sig om skogen hade man också agerat skarpare när förutsättningarna för det svenska skogsbruket faktiskt står på spel.

Ett exempel är det nya ramverket för hållbara investeringar inom EU, den så kallade taxonomin. Under hösten presenterade EU-kommissionen ett förslag på riktlinjer som gjorde gällande att det svenska skogsbruket inte är hållbart.

Moderaterna har gjort tydligt att det är oacceptabelt, men från de gröna har ett ingripande lyst med sin frånvaro. I stället agerade Per Bolund för sent och för klent. Tack vare Moderaternas agerande går det nu i rätt riktning, men än är striden inte över. 

Även i Europaparlamentets inspel till förslaget om EU:s nya klimattullar bekände Miljöpartiet färg när de som enda svenskar jämte Vänsterpartiet valde att rösta för en helt orimlig klassificering av biomassa – att den inte skulle klassas som klimatneutral.

Det går emot det existerande regelverket för europeiskt klimatarbete, undergräver svensk klimatpolitik och sätter käppar i hjulet för svenskt skogsbruk.

Även i EU:s ministerråd syns Miljöpartiets fientlighet mot skogsbruket. Det blev tydligt när den svenska regeringen avstod från att skriva under ett brev som tio europeiska regeringar skickade till EU:s ministerråd i början av mars för att påtala vikten av ett hållbart skogsbruk och den nationella självbestämmanderätten i skogsfrågor.

Därmed missade Sverige en viktig möjlighet att tillsammans med likasinnade länder vara med och påverka den framtida europeiska skogsstrategin. Något som är högst olyckligt.

Tiden är knapp för oss som tror på skogens roll i svensk ekonomi och klimatarbete. Moderaterna vill värna det svenska självbestämmandet i skogsfrågor, öka anslagen till forskning och utveckling inom skogsnäringen och främja produkter från skogsbruket så att vi kan minska användningen fossilt material.

Sveriges aktivt brukade skog borde vara ett föredöme internationellt. Miljöpartiets politik innebär den raka motsatsen. Det är dags att sätta stopp för deras skövling av vår hållbara tillväxt.


Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE