Statliga bolag ska inte driva kasinon

Finansmarknadsministern: Målet är att ha ett förslag klart redan i höst

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2024-05-07

Det bör inte vara en politiskt beställd uppgift för ett statligt bolag att bedriva kasinon. Därför remitterar regeringen nu ett förslag som tar bort Svenska spels möjligheter att driva fysiska kasinon i Sverige, skriver Niklas Wykman.

DEBATT. Spelande är för vissa förknippat med problem kring hälsa och ekonomi. Omkring 352 000 personer i Sverige har någon grad av spelproblem. Samtidigt är spel ett nöje för många andra.

Spelmarknaden präglas av särskilda risker. Det motiverar en politik som vaksamt följer utvecklingen av marknaden och de problem som riskerar att drabba enskilda.

 

Spelmarknaden förändras snabbt och sedan den svenska regleringen gjordes om 2019 har marknaden fortsatt att förändras. Nya spelformer och aktörer ger upphov till ny konkurrens och större utbud för konsumenterna.

Det ställer krav på att spelpolitiken följer med i utvecklingen för att hantera risker kring spelproblem och kriminalitet, För att säkra ordning och trygghet på spelmarknaden har regeringen sedan den tillträdde vidtagit ett antal åtgärder.

 

Det har genomförts regeländringar som förbättrar möjligheterna att blockera betalningar till och från olaglig spelverksamhet. Anslaget till Spelinspektionen har stärkts i flera omgångar.

Myndigheten har fått i uppdrag att stärka sin samverkan med Finansinspektionen i syfte att öka möjligheterna att blockera betalningsförmedling till och från olaglig spelverksamhet.

 

Arbetet mot matchfixning förstärks nu i flera delar för att pressa tillbaka kriminella krafters framfart i idrottsvärlden.

Som en del av detta har regeringen aviserat att Sverige kommer att underteckna Macolinkonventionen. Nu införs även skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av spel om pengar i syfte att stärka konsumentskyddet. Sanktionerna vid överträdelser av penningtvättslagen för de som tillhandahåller spel höjs kraftigt.

 

Men mer behöver göras. Regeringen har nyligen presenterat ett förslag om ett nytt och mer heltäckande kreditförbud för spel, i syfte att motverka överskuldsättning och spelproblem.

Ett förslag om hur spelbolagens omsorgsplikt gentemot konsumenterna kan stärkas och utvecklas är under arbete.

Det krävs också fortsatta krafttag mot de olicensierade spelbolag som försöker runda svenska krav på omsorg om spelarna, spelskatt och att motverka penningtvätt. Vi vet att aktörer som valt att inte följa lagen ständigt söker nya vägar för att sälja sina produkter.

Digitaliseringen driver också fram nya spelupplägg som i vissa fall väcker nya gränsdragningsfrågor. Som en följd av detta kan det finnas behov av moderniserade regelverk och utvecklad tillsyn.

Det bör inte vara en politiskt beställd uppgift för ett statligt bolag att bedriva kasinon

Samtidigt behöver politiken vara beredd att se över de äldre verksamheterna på spelmarknaden.

Under 90-talet införde den dåvarande S-regeringen en lag om att staten skulle kunna driva kasinon. Genom Svenska spels dotterbolag Casino Cosmopol har kasinoverksamhet bedrivits i fyra svenska städer, en verksamhet de har monopol på. Kasinot i Sundsvall stängdes 2020.

Göteborg och Malmö stängdes tidigare i år. Kasinoverksamhet är i dag en olönsam verksamhet, något som Svenska Spel har framhållit som ett problem. Casino Cosmopols omsättning har halverats på bara några år.

 

Det bör inte vara en politiskt beställd uppgift för ett statligt bolag att bedriva kasinon.

Därtill stärks argumenten för att staten inte ska bedriva den sortens affärsverksamhet mot bakgrund av spelmarknadens utveckling med tilltagande digitalisering, ökad konkurrens och riskerna för penningtvätt och närliggande problem som omgärdar den här sortens spel.

Sammantaget talar dessa faktorer för att utmaningarna för kasinoverksamheten är av strukturell karaktär, och inte tillfälligheter.

Mot bakgrund av detta remitterar regeringen nu förslag som tar bort Svenska spels möjligheter att driva fysiska kasinon i Sverige. Det skulle därmed vara möjligt att lägga ett sådant förslag på riksdagens bord redan i höst.

 

Det ska vara ordning och reda på den svenska spelmarknaden. Då måste regleringen hänga med när spelmarknaden förändras.

Bärande delar i regeringens arbete är att fortsatt utveckla åtgärder som stoppar olicensierade spelaktörers framfart, motverka problemspelande, pressa undan brottslighet och skapa trygghet för de som spelar.


Niklas Wykman, finansmarknadsminister (M)

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

 

Följ ämnen i artikeln