ÅSIKT

Satsa mer på innerstaden

DEBATT

Mons Kallentoft: Avskaffa glesbygdsstödet och låt centrum visa vägen

Foto: "Det är dags för landsort och förort att till större del ta vara på sig själva, precis som vi gör här i Stockholms innerstad", skriver Mons Kallentoft.

Periferikramarna sätter tonen i Sverige just nu och de har gjort det länge.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I den samtida svenska litteraturen och filmen, den politiska debatten och inte minst i riksmedierna svärmas det för ­förort och landsort på ett närmast ­nationalromantiskt vis.

Men vad är det egentligen man svärmar för?

Mycket är fint i landsort och förort. Det finns platser där företagande gror och framtidstron lever. Men till stor del är svensk landsort och även Stockholms förorter präglade av felsatsningar, arbetslöshet, sjukskrivningar, förändringsobenägenhet och misslyckad integration. Reser man, som jag gjort, runt i landet känner man hopplösheten gro, och i dess spår pyr en rasism, som det talas absolut tyst om, men som likafullt är en realitet.

Och det sorgliga är att periferins nedåtgående spiral får fortsätta och till och med uppmuntras. Värnskatter, glesbygdsstöd, etcetera... Signalen ovanifrån är tydlig: det är lite kämpigt just nu, men jobba på som ni gör så ordnar sig allt.

Men ordnar sig verkligen allt?

Det kanske är dags att tänka tvärtom?

Kanske borde man härma idrottsvärlden och affärslivet och satsa på att göra det som verkligen är bra ännu bättre? Låta det fungerande visa vägen framåt.

I Stockholms innerstad, i stadsdelar som Norrmalm och Södermalm, bor ett stort antal av dagens yngre makthavare, främsta påverkare och innovatörer inom kultur, politik, media och näringsliv. Här sätts den verkliga agendan i landet, den som måste få gälla idag och på sikt, den agenda som har med innovation och framåtdriv att göra.

I Stockholms innerstad är inkomsterna högst i landet bland de yngre. Här föds det flest barn i riket. Man kan med fog påstå att det är här framtidens makthavare just nu växer upp.

Fältstudier i stadsdelarnas lekparker ger en tydlig bild. Här gungar döttrar och söner till den unga eliten sida vid sida. Det är välkänt att makt föder makt. Vår egen socialdemokratiska nomenklatura är ett av många exempel: mor och dotter Leijon, far och son Bodström. En framtida statsminister eller TV4-chef hittas med stor sannolikhet i en av Vasaparkens gungor.

Jag har själv flyttat till Stockholms innerstad från landsorten.

För dryga femton år sedan lämnade jag Cloettas bruksamhälle Ljungsbro utanför Linköping i ­Östergötland.

Idag bor jag på Norrmalm. Mina kvarter är homogena. Till största delen består de boende av yngre vit välutbildad medelklass. Men i det homogena ryms en sällsynt dynamik och insikt i att konkurrens är av godo. Flera av de främsta inom samhällets viktigaste discipliner samlas här sida vid sida och det skapas en internationellt konkurrenskraftig enklav av landet.

Sverige behöver sätta fokus på det goda exemplet. Vi behöver lyfta fram det lysande. Och landsort och förort behöver nya riktningar, och de måste hitta dem själva, på helt egna villkor. Stockholm och innerstaden, dess människor och kraft, kan fungera som ledstjärna.

Ge därför särskilt film- och litteraturstöd till skildringar av Stockholms innerstad. Stimulera centrum ytterligare genom att ta bort värnskatten. Avskaffa glesbygdsstödet och lägg de pengarna på att utveckla centrum istället.

Mycket kan också göras för att underlätta vardagslivet i innerstaden. Till exempel rusta upp parker och grönområden så att familjerna kan umgås naturligt och hälsosamt med varandra på sin ringa fritid. Underlätta även för tjänsteföretagen i områdena. Bannlys trängselavgifter och sänk skatter och avgifter för till exempel skräddare, frisörer, städerskor och barnflickor. Vidare kan man anpassa barnbidraget efter bostadpriserna i de områden där bidragstagarna bor. Sänk också arbetsgivaravgifterna för trainee- och lärlingsplatser i Stockholm för att skapa ytterligare dynamik och säkerställa tillflödet av unga akademiker.

Det är dags för landsort och förort att till större del ta vara på sig själva, precis som vi gör här i Stockholms innerstad. Periferi­kramar är en gång för alla björntjänster, även om de ger många politiskt korrekta poäng.

Diskutera:

Mons Kallentoft , Författare