ÅSIKT

Vi vill också ha trygga jobbvillkor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Leo Essemyr, 21: Vi strejkar för att få kollektivavtal

Jag heter Leo Essemyr och är 21 år gammal. Sedan år 2012 arbetar jag på valutaväxlingsföretaget Svea Exchange.

Precis som många andra unga i Sverige arbetar jag på en arbetsplats som saknar kollektivavtal. Det innebär att jag och mina kollegor saknar den grundläggande trygghet som är självklar för nästan alla andra som jobbar. Eftersom vi saknar kollektivavtal kan Svea Exchange själva bestämma villkoren. Till exempel skulle de i praktiken kunna ändra våra arbetstider och andra villkor från en dag till en annan.

De allra flesta anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Men för många unga är verkligheten en annan. Det har vi bland annat kunnat se i tv-programmet ”Uppdrag gransknings” reportage om ungas arbetsvillkor.

”Uppdrag granskning” visade att många unga har anställningsvillkor och löner som är betydligt sämre än de som bestäms av kollektivavtalen. Många unga har dessutom osäkra anställningar och få är med i facket. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten mycket hög. Det innebär att vi som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden också har det svagaste skyddet.

Jag och mina kollegor på Svea Exchange har under en längre tid velat ha ett kollektivavtal för att vi ska få den trygghet som är självklar för andra. Mycket på Svea Exchange är bra och jag gillar mitt jobb, men frånvaron av ett kollektivavtal gör att tryggheten i praktiken är mindre än på de flesta arbetsplatser.

Trots långa förhandlingar med vårt fackförbund Finansförbundet vill Svea Exchange inte skriva under ett kollektivavtal som garanterar trygga villkor för oss på arbetsplatsen.

Strejk är inget som vare sig jag eller mina kollegor vill ha. Vi vill ha ett kollektivavtal. Inte strejk. Men eftersom arbetsgivaren inte vill teckna ett kollektivavtal stöttar jag de kollegor som är uttagna i strejk i dag.

Strejkvarslet har lett till att Svea Exchange har börjat använda en hård ton. De påstår att en strejk hotar våra jobb. Det skapar rädsla på arbetsplatsen. Det har lett till att många som tidigare stod bakom ett kollektivavtal, inte längre vågar kräva det öppet. Det är beklämmande att jag har kollegor som inte vågar uttrycka sin vilja för kollektivavtal på grund av rädsla för att mista sina jobb.

Svea Exchange är ett stort företag. Bakom Svea Exchange står finansföretaget Svea Ekonomi som är ett av de största företagen i Norden på finansiella tjänster. Svea Ekonomi omsätter cirka 1,2 miljarder kronor om året och har ungefär 700 anställda.

Därför går det knappast att säga att företaget inte skulle ha råd med ett kollektivavtal. I stället verkar det vara någon form av principfråga för företaget.

Mina kollegor på Svea Exchanges kontor i Stockholm tar nu strid för våra rättigheter och går ut i strejk för ett kollektivavtal. Jag hoppas att fler ska göra som de gör och agera för att få ett kollektivavtal.

Varför ska inte vi ha rätt till samma grundläggande trygghet på jobbet som är självklar för nästan alla andra?

Leo Essemyr,

Anställd på Svea Exchange,

ordförande för Finansförbundets lokala fackklubb

ARTIKELN HANDLAR OM