Debatt

Nu börjar den svenska välfärden nedmonteras

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Almega: Först drabbas sjuksköterskor och förskollärare som startat eget – och du

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på arbetsgivareorganisationen Almega.
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på arbetsgivareorganisationen Almega.

En uppgörelse baserad på myter och anekdoter – det är vad Vänsterpartiet och regeringen bygger den överenskommelse på som de saluförde vid en presskonferens tidigare i dag. Dagens förslag kan komma visa sig vara ett historiskt misstag för den svenska välfärdsmodellen. Enstaka fall av bristfällig kvalitet ligger till grund för förslag som i ett svep riskerar att radera hundratusentals jobb men även flytta makten från folket till de folkvalda, och radera den valfrihet och kvalitet som kännetecknat just den svenska välfärdsmodellen.

Företagen kommer inte att vänta på att utredningen presenteras 2016. Redan där och då, i samma stund som Sjöstedt, Andersson, Löfven och Fridolin lämnade presskonferensen började regeringens uppgörelse med Vänsterpartiet att påverka företagens investeringar och innovationer.

Även om inga beslut ännu fattats och förslagen fortfarande måste baxas igenom i riksdagens kammare gör utredningen att den politiska osäkerheten ökar. Privata vårdgivare kommer inte att våga utveckla sin verksamhet och anställda med idéer om hur vården kan bli bättre kommer inte att våga starta nya företag. Internationella aktörer kommer inte heller att vilja etablera sig i Sverige, och vi riskerar därmed att gå miste om nya behandlingsmetoder.

Det är de mindre företagen där vinst ofta är en del av lönen som kommer att drabbas hårdast av Vänsterpartiets uppgörelse med regeringen. De flesta företag inom välfärden är små och möjligheten att ta ut vinst är central för att grundarna överhuvudtaget ska kunna arbeta i företaget.

De som nu alltså drabbas först är sjuksköterskor, förskollärare och andra som startat egen verksamhet. Troligtvis en verksamhet du brukar. En skola, en förskola, en vårdcentral eller ett äldreboende.

Alldeles oavsett vad Vänsterpartiet och regeringen påstår råder det alltså ingen som helst tvekan om att valfriheten kommer att försämras och det på ett mycket drastiskt sätt.

En KPMG-rapport som Almega nyligen publicerade visar att det kräver mer kapital och större riskbenägenhet att driva ett SVB-bolag, den bolagsform som man nu sätter allt sitt hopp till i den kommande utredningen. Så om någon vinnare möjligen kan koras är det förmodligen, just det, de så kallade riskkapitalbolagen.

Konsekvenserna av regler kring kraftiga begränsningar av vinstuttag för företag inom välfärden skulle enligt rapporten bland annat innebära:

Negativa konsekvenser på en rad olika områden som sammantaget sannolikt leder till att den mångfald av aktörer och som idag finns inom välfärden försvinner.

Ingen eller begränsad möjlighet till återbetalning på ägarens investerade tid, kunskap och kapital.

Svårigheter att resa externt kapital inklusive begränsade möjligheter till banklån i en bransch som av långivarna redan anses ha hög risk på grund av framtida intäkter.

Potentiella svårigheter att sälja företaget samt begränsade möjligheter att få avkastning på det värde som bolaget har skapat.

Inget av detta tycks dock påverka den svaga regering som tvingats falla till föga för Vänsterpartiets besatthet av vinstfrågan. Trots att Jonas Sjöstedt inte fick väljarnas mandat efter valet tvingas Löfven, Romson och Fridolin ändå lägga sig platt och det omedelbart. Nedmontering av den svenska välfärden började i dag. Allt annat är lögn. Förlorarna är i slutänden patienter och brukare, du och jag. Det är vår välfärd regeringen med stöd av Vänsterpartiet nu nedmonterar.

Ulf Lindberg,

näringspolitisk chef Almega

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Välfärd

ÄMNEN I ARTIKELN

Välfärd