Ansvaret ligger hos regeringen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik om barn i behov

I veckan börjar skolan. Tyvärr är det många elever som har behov av särskilt stöd, som har rätt till detta enligt skollagen men som inte får det.

Vi håller med Friskolornas riksförbund om att det är ett stort problem att elever i Sveriges friskolor diskrimineras genom att inte få det särskilda stödet godkänt av kommunerna. Men vi ser till skillnad från Friskolornas riksförbund inte kommunerna som de främsta bovarna i dramat, utan att ansvaret ligger hos utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Alliansregeringen har sedan 2012, då högsta förvaltningsdomstolen nekade en elev med särskilda behov extra resurser i en friskola, enkelt kunnat garantera elever det stöd de enligt skollagen har rätt till. Det enda som krävts är ett enkelt regeringsbeslut. Varför har Björklund och Alliansen blundat för alla dessa elever?

Det finns många upprörda föräldrar som ser att deras barn inte får den skolgång som de enligt skollagen har rätt till. Står inte alliansregeringen och Björklund för att elever med särskilda behov ska få stöd? Är Anders Borg orolig för kostnaderna? Eller vill Jan Björklund strypa dessa ofta mindre friskolor som erbjuder det dessa elever behöver?

Alliansregeringens tystnad är obegriplig och katastrofal för dessa elever. Oavsett vad anledningen till regeringens ovilja är, så leder det till en orättvis skola och stort lidande hos eleverna.

Mats Pertoft,

riksdagsledamot (MP) Stockholms Län

Annica Hjerling,

riksdagskandidat (MP) Stockholms Län

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN