ÅSIKT

Vargjakten – en eftergift till jägarlobbyn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Beslutet att skjuta 20 vargar är fullkomligt oacceptabelt. Det sargar ytterligare den redan hårt inavlade vargstammen, som forskarna klassar som starkt hotad, och det motverkar att stammen blir livskraftig. Redan förra årets jakt stred mot de internationella regler som gäller för att skydda naturen. Därför anmälde vi, tillsammans med flera andra organisationer, Sverige till EU-kommissionen. Beslutet i dag att ändå fortsätta att jaga vargar med så kallad licensjakt är en eftergift till jägarna. Det handlar inte om att stärka vargstammen genetiskt eller om att skydda boskap, då hade man istället gjort vad som kallas skyddsjakt.

Beslutet visar att regeringen målat in sig i ett hörn. Redan genom förra årets licensjakt skapade man förväntningar hos jägarkåren som nu är svåra att backa ifrån. Om EU-kommissionen tagit ärendet vidare hade man fått svårt att tillåta årets jakt. Men för att förhala ärendet hos EU-kommissionen skickade regeringen i sista stund in en rad handlingar, vilket gör att EU-beslutet skjuts på framtiden. Regeringens linje var att man skulle göra en snabb utplantering av vargvalpar.

Inplantering behövs men får inte förhastas utifrån regeringens rädsla att bli fälld i EU-domstolen. Vi anser att man först omsorgsfullt måste utreda problemen med hur man på bästa sätt ska kunna tillföra nya gener till vargstammen. I det underlag om utplantering som de berörda myndigheterna nu lämnat till regeringen finns fullt med frågetecken. Lagstiftningen måste ändras för att hanteringen av djur ska kunna ske, och en rad medicinska frågor är inte lösta, exempelvis om hur vargar som ska planteras ut ska vaccineras, var de ska planteras och hur de ska hållas i karantän i stora hägn.

Den stora vargjakten är ett forcerat beslut i helt fel ände och ingenting har visat att förra årets jakt har lett till en större acceptans för vargen som regeringen hävdat.

Vi önskar att regeringen hade kunnat besinna sig, stoppat licensjakten, avvaktat EU-kommissionens bedömning och inväntat ordentliga utredningar om vad som krävs för inplantering, en hållbar vargstam och för att människor som lever i vargens närhet ska acceptera vargen som en naturlig del i vår fauna. Skyddsjakt vid stora skador räcker som instrument tills vidare och skadeförebyggande åtgärder måste stärkas.

Att man nu pratar om att denna vinters licensjakt ska ske under mer kontrollerad form och med bättre kontakt mellan jaktledarna än under fjolårets kaosartade jakt, har ingenting med huvudproblemet att göra. Jakten ökar huvudproblemet – att vargstammen inte är livskraftig!

Naturvårdsverket genomför nu jaktbeslutet som fattats av en regering som fastnat i prestige och eftergifter till jägarnas organisationer. Det är beklagligt och det undergräver inte bara acceptansen för vargstammen, utan också för natur- och djurskyddspolitiken i stort.

Mikael Karlsson
Ordförande i Naturskyddsföreningen

ARTIKELN HANDLAR OM