Debatt

Jag ger upp - lämnar Hyresgästföreningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

LÄSARDEBATT

”Det som fick mig att gå ur, trots att jag tror på idén, var avslöjandet att förbundsordföranden Barbro Engman har en månadslön på 105?000 kronor”, skriver Ann-Katrin Nnamaka.

Foto: scanpix

Under många år var jag förtroendevald inom Hyresgästföreningen på flera olika nivåer. Anledningen till att jag en gång engagerade mig var att jag trodde att om vi var fler skulle vi bli starkare. Jag har också känt att många hyresgäster inte själva kunnat föra fram sina åsikter och krav. Och eftersom solidaritet och rättvisa varit ledstjärnor för mig hela livet, så kände jag att jag kan ge den ”lilla människan” en röst.

Men trots att jag under flera år kämpat för olika frågor genom att skriva motioner och torgföra mina åsikter blev de alltid avslagna. Under den senaste stämman i Uppsala avslogs alla våra motioner. Bland annat den om att man skulle bo i boendeformen hyresrätt för att vara förtroendevald.

Jag har också under de senaste åren saknat en progressiv bostadspolitik både på lokal, regional och riksnivå. Det gäller till exempel frågan om att hyresrätten inte ska missgynnas skattemässigt, det gäller sveket mot allmännyttan i en uppgörelse som kommer att resultera i att många får hyreshöjningar.

Det gäller oförmågan att driva rätten till en bostad genom att se till att de som nekas bostad på grund av obetalda skulder, som inte härrör sig till hyresskulder, ska få en bostad inom allmännyttan. Bostaden är en mänsklig rättighet för alla och det är en fråga som man förväntar sig att Hyresgästföreningen ska driva.

Det som fick mig att bestämma mig för att gå ur, trots att jag tror på idén, var avslöjandet i Kyrkans tidning att förbundsordföranden Barbro Engman har en månadslön på 105 000 kronor, samt att förbundskontorets Jan Jonsson har samma lön.

De båda har dessutom ett fallskärmsavtal som gör det möjligt för dem att erhålla miljonbelopp om de tvingas sluta.

Föreningen låter också envist villaägare sitta på poster i förbundsstyrelsen och regionstyrelser – även detta gjorde att jag efter moget övervägande bestämde mig för att sluta som medlem.

På den sista kongressen år 2000 bestämdes att Hyresgästföreningen skulle vara en medlemsorganisation och en folkrörelse.

I dag, tio år senare, är det i mångt och mycket en tjänstemannaorganisation och folkrörelsen kan man titta i månen efter.

Ann-Katrin Nnamaka

Publisert: