ÅSIKT

Vätgas och solenergi hämtad från öknar är framtiden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Bengt Wikström: Glöm tåget – ett flyg på vätgas är billigare och renare

En stor opinion ser höghastighetståg med en maximal hastighet på 300 kilometer i timmen som ett framtidsprojekt, och med investeringar i ny räls för minst 136 miljarder kronor.

Inget nämns om möjligheten att forska fram rena flygplan som med marschfart 800 kilometer i timmen skulle göra denna gigantiska infrastruktursatsning onödig.

Den tänkta järnvägsetableringen kommer att medföra att det röjs cirka 50 meter breda gator i landskapet där ingen annan verksamhet kan tillåtas, ett mycket högt buller när tågen passerar, och ett stort antal överklagande från närboende med åtföljande juridiska processer. Därför kan det övervägas om inte miljöförstöringen blir större än miljönyttan. Klart är att det blir ett mycket dyrt sätt att minska koldioxidutsläppen.

Ett rent bränsle är vätgas. I motsats till biobränslen behöver inga odlingsarealer tas i anspråk, vätgas har ett högt energiinnehåll per viktenhet och avgaserna är bara vattenånga.

Därför borde företag som Boeing, Saab och Airbus med alla sina kunskaper utmanas till att utveckla ett vätgasdrivet jetflygplan. De kommer säkert med kommande nya beställningar på vätgasdrivna flygplan att anstränga sig till det yttersta, och de har redan nu stor kompetens på området. Googla gärna: ”Boeing hydrogen”, ”Saab hydrogen” och ”Airbus hydrogen”.

Vätgas finns inte i naturligt tillstånd och måste därför produceras med elektrolys. Till denna produktion behövs det elektricitet i form av likspänning, och eftersom ren elektricitet redan nu är en bristvara måste det byggas ny produktionskapacitet. Vattenkraften är till stora delar utnyttjad. Vindkraft är en ren energikälla men har en begränsad potential.

Genom att nyttja världens öknar (cirka 1/3 av alla landområden) kan det med elektricitet och vätgas som bärare produceras solenergi att ge vätgasbränsle till hela världens flygplansflotta.

Exempelvis kan nämnas att en procent av Sahara-öknens areal kan producera 20 000 TWh vilket är lika med hela världens förbrukning av elektricitet.

Därför bör det byggas SEGS (Solar Electric Generating System) som är termiska anläggningar som med bättre verkningsgrad, lägre kostnad och utan användning av ovanliga och dyra komponenter, är bättre än solceller när det gäller storskalig solenergi.

För distribution bör det efterhand som befintligt elnät riskerar överbelastning byggas HVDC-ledningsnät (High Voltage Direct Currency) utan behov att omforma elen från växelström till likström. Dessutom är HVDC-systemet mer kostnadseffektivt och har mindre effektförluster än växelström-systemet.

För omvandling från likström till vätgas bör det i flygplatsens närhet byggas elektrolysör eftersom det i stället för vätgasrörledning är ett mer kostnadseffektivt och ett flexibelt sätt att distribuera elektricitet långa sträckor.

Att genomföra ovan nämnda system är ett gigantiskt steg med enorma investeringar. Men även kommande vinster är enorma: Ett kostnadseffektivt, uthålligt och rent flygbränslesystem som så länge solen skiner gör att världens bästa kollektivtransportsystem blir ännu bättre med flygplansmotorer som släpper ut renare luft än de tar in.

Naturligtvis kan vätgas också användas till alla slags vägtransporter och markbunden verksamhet.

Dagens debattör

Bengt Wikström

66 år, pensionär, Helsingborg.