Debatt

Äldre diskrimineras i Sverige – varje dag

Debattören: På punkt efter punkt får vi sämre vård, service, hjälp och ekonomi

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ålderism, alltså diskriminering av äldre, finns nästan överallt i vårt samhälle, även om många förnekar det, skriver Christina Tallberg.
Ålderism, alltså diskriminering av äldre, finns nästan överallt i vårt samhälle, även om många förnekar det, skriver Christina Tallberg.

DEBATT

DEBATT. Den 10 december för exakt 70 år sedan samlades FN:s generalförsamling för att anta en deklaration om mänskliga rättigheter. Ett historiskt beslut som klargjorde att diskriminering inte längre skulle tillåtas.

Trots den historiska milstolpen fortgår diskrimineringen dagligen i Sverige. När jag som ordförande för PRO, Sveriges största pensionärsorganisation, konfronteras med flera av samhällets orättvisor tvingas jag konstatera att de mänskliga rättigheterna påtagligt försvagas när du blir äldre.

Ålderism, alltså diskriminering av äldre, finns nästan överallt i vårt samhälle, även om många förnekar det.

Vi kan se ålderismen i sammansättningen av riksdagen. Vi som har fyllt 65 år representerar var fjärde av de röstberättigade. Bland dem som valdes in i riksdagen har inte ens två procent procent uppnått den åldern. Jag vill inte ställa olika åldersgrupper mot varandra, men sammansättningen i beslutsfattande församlingar bör någorlunda spegla samhället.

Om du som är äldre upplever att politikerna inte representerar dig är förklaringen enkel. Skälet är din ålder.

Vad händer om du som pensionär får en funktionsnedsättning som medför att du behöver ett hjälpmedel? Visst får du tillgång till hjälpmedel men i många landsting är de billigare och av sämre kvalitet än de som förskrivs till yngre.

Skälet är din ålder.

Våra politiker talar om betydelsen av att kunna arbeta allt högre upp i åldrarna, och visst bör det vara möjligt för den som vill och kan. Det gäller dock inte alla. Om du till exempel är synskadad eller rörelsehindrad och behöver ett arbetshjälpmedel för att klara ditt jobb, får du inte längre ersättning från Försäkringskassan om du fyllt 65 år.

Skälet är din ålder.

Under en längre tid har funktionshindersrörelsen slagits för att få behålla rätten till statlig ersättning för personlig assistans. En kamp som vi i PRO ställer oss bakom. Vad få har tänkt på är att åldern sätter andra gränser. Drabbas du av en olycka eller sjukdom efter att du fyllt 65 år har du ingen rätt till statlig assistansersättning.

Skälet är din ålder.

En medlem ringde mig för några dagar sedan och berättade om alla de svårigheter hon drabbades av efter sin stroke. Den träning hon behövde inskränktes till ett minimum. I dag finns två alternativ för rehabiliteringen. Ett som kommunerna ansvarar för och där hamnar vi som är äldre. Ett annat som sköts av landstinget, med mer resurser och specialutbildad personal.

För dem som är yngre är målet för rehabiliteringen att de ska kunna komma tillbaka till ett aktivt liv. Om du är äldre har samhället satt betydligt lägre mål. För medlemmen som ringde handlade det om att kunna äta utan hjälp, men hon är inte nöjd. Hon visste själv svaret.

Skälet är din ålder.

Dagens garantipension uppgår till 8 076 kronor per månad och genomsnittspensionen till 12 400. Våra politiska beslutsfattare har bestämt att du som pensionär ska acceptera att leva på en låg ekonomisk standard.

Skälet är din ålder.

För att bekämpa ålderismen krävs åtgärder på en mängd olika samhällsområden och den första är att ta deklarationen om mänskliga rättigheter på allvar. Efter 70 år är det dags att förbjuda åldersdiskriminering.


Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas Riksorganisation, PRO


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Vem vill bli pensionär?

LÄS VIDARE

DEBATT. Höjd pensionsålder – ännu en svindel

ÄMNEN I ARTIKELN

Vem vill bli pensionär?

Christina Tallberg

Diskriminering

PRO, Pensionärernas riksorganisation