Debatt

Viktigt med kompetens – men utan tvång

Industriarbetsgivarna och Ikem i replik om kompetensutveckling för anställda

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det vi aldrig kan acceptera är att företag ska tvingas ansvara för samhällets allmänna kompetensutveckling eller för att kompetensutveckla sina medarbetare för nästa anställning, skriver Fredrik Gunnarsson,  Industriarbetsgivarna och Joel Andersson, Ikem.
Det vi aldrig kan acceptera är att företag ska tvingas ansvara för samhällets allmänna kompetensutveckling eller för att kompetensutveckla sina medarbetare för nästa anställning, skriver Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna och Joel Andersson, Ikem.

DEBATT

REPLIK. Vi glada för det goda samarbete vi har med våra fackliga motparter, däribland IF Metall. I grunden är vi överens om att kontinuerlig kompetensutveckling är avgörande både för företag och anställda.

Det vi aldrig kan acceptera är att företag ska tvingas ansvara för samhällets allmänna kompetensutveckling eller för att kompetensutveckla sina medarbetare för nästa anställning.

Marie Nilsson och IF Metall sätter fingret på en viktig fråga i sin debattartikel, nämligen industrins behov av kompetens. Där är vi helt eniga, industrin behöver en bred palett av kompetenser om Sverige ska kunna behålla sina industriföretag i den globala konkurrensen. Vi ställer oss därför positiva till satsningar på nationella system för livslångt lärande. Vår uppfattning är att företagens ansvar för kompetensutveckling ska gälla de kompetenser som företaget behöver nu och i framtiden.

Från samhället förväntar vi oss att livslångt lärande finns högt upp på dagordningen med bland annat ändrade regler för studiestöd för den som vill ändra karriärinriktning.

Det är viktigt att företagen identifierar vilka behov som finns för fortsatt utveckling och att satsningar på kompetensutveckling blir rätt riktade. Det kan aldrig vara företagens ansvar att sörja för samhällets eller individens allmänna kompetensutveckling. Kompetensutveckling på arbetsplatsen skall bidra till ökad konkurrenskraft för företagen och därigenom ökad anställningstrygghet.

Däremot är det inte rimligt att företagen ska stå för kostnaden när kompetensutvecklingen primärt syftar till ökad möjlighet för den anställde att hitta jobb på en alternativ arbetsplats.

Det finns otaliga exempel på företag som i takt med investeringar i nya anläggningar, ny teknik och ny utrustning även satsar på utbildning av personal. Nya och gamla medarbetares kompetens är en ytterst viktig och prioriterad fråga för våra medlemsföretag. Men alla lösningar passar inte alla företag och inte heller alla individer. Då får reglerna inte bli för fyrkantiga och tvingande.

Precis som IF Metall tror vi att parterna är bäst lämpade att förhandla om villkoren på arbetsmarknaden. Vi är övertygande om att vi tillsammans kan lösa kompetensförsörjningsfrågan. Till exempel genom att bygga vidare på vårt långsiktiga partsgemensamma arbete, exempelvis satsningarna Teknikcollege och validering.

Vi hoppas därför att vi även i framtiden ska kunna upprätthålla en konstruktiv dialog kring hur den svenska industrins kompetensbehov ska kunna säkras. Att förse industrin med rätt kompetens är en utmaning och det kommer krävas resurser om vi ska lyckas identifiera kommande behov och att hitta former för regelbunden kompetensutveckling.

Fredrik Gunnarsson, ansvarig kompetensförsörjning Industriarbetsgivarna
Joel Andersson, ansvarig kompetensförsörjning Ikem – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

IF Metall

LÄS VIDARE

DEBATT. Tvinga arbetsgivare att utbilda sina anställda

ÄMNEN I ARTIKELN

IF Metall

Industriarbetsgivarna

Jobbpolitik

Arbetsmarknad

Las, lagen om anställningsskydd

Joel Andersson