ÅSIKT

Ge universiteten rätt att särbehandla, Pagrotsky

Foto: Samma chans för alla Positiv särbehandling kan minska snedrekryteringen till högskolan, skriver Tobias Smedberg. På bilden: Stockholms universitet.
DEBATT

Det är diskriminerande av juristlinjen att vika tio procent av platserna åt sökande med invandrarbakgrund, enligt en dom i Uppsala tingsrätt igår.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tobias Smedberg, ordförande i SFS, Sveriges förenade studentkårer, uppmanar Leif Pagrotsky och Jens Orback att sätta ner foten.

–Ì´0;Deklarera att positiv särbehandling i antagningen till högskolan är ett måste för att uppnå ett jämlikt samhälle.

Foto: Tobias Smedberg.

Tycker du att det är bra och rimligt att vi har ett rättsväsende där det knappt finns några invandrare eller människor med ett annat modersmål än svenska? Tycker du att det nästan bara är människor från svenskspråkiga akademikerhem som ska ha ensamrätt på att döma andra människors handlingar? Så ser det nämligen ut idag.

För att bryta detta negativa mönster vill vi från SFS att positiv särbehandling ska vara tillåtet i antagningen till högre utbildning.

I går meddelade Uppsala tingsrätt sin dom i det fall där två studenter med svenska föräldrar anmält Uppsala universitet för etnisk diskriminering.

Anledningen till att de anser sig diskriminerade är att Uppsala universitet valt att reservera 10 procent av platserna på juristlinjen för studenter med utländsk bakgrund, en form av positiv särbehandling.

Syftet med åtgärden är att bredda rekryteringen till juristlinjen, och i förlängningen att skapa en större mångfald inom det svenska rättsväsendet.

Det är oklart om positiv särbehandling av studenter i högskolan är tillåtet eftersom det aldrig tidigare prövats i domstol. JTustitiekanslern och ombudsmannen mot etnisk diskriminering har gjort olika tolkningar av rättsläget och Högskoleverket har inte någon åsikt i frågan. Nu har Uppsala tingsrätt sagt att positiv särbehandling inte är tillåten, men domen kommer antagligen att överklagas. Lagen ger alldeles för otydliga besked om vad som gäller.

Vad som sällan nämns av dem som är emot positiv särbehandling som den i Uppsala, är att vi redan i dag har ett system som faktiskt diskriminerar en stor del av befolkningen.

Antagningen till högskolan i dag sker nästan uteslutande med hjälp av betyg och högskoleprov. Sådana urvalsmetoder säger inte särskilt mycket om hur duktig en student är eller hur väl någon kommer att klara av sina högskolestudier. Dessutom är det ett system som gynnar respektive missgynnar olika grupper. Kvinnor har bättre betyg än män medan män får bättre poäng på högskoleprovet. Social bakgrund slår igenom mer på betyg, och människor med annat modersmål än svenska missgynnas av högskoleprovet.

Klass, kön och etnisk tillhörighet har fortfarande alldeles för stor betydelse när vi ser vilka som kommer in på högskolans olika utbildningsprogram och i detta fall vilka som i slutändan blir examinerade jurister.

Att positivt särbehandla en grupp är ett sätt att komma ifrån detta och att utjämna de problem som finns med dagens antagningssystem.

Denna viktiga fråga borde avgöras i riksdagen istället för i en rättssal. Det är en fråga om hur vi når en bred rekrytering till högskolan och i förlängningen hur vi når ett jämlikt samhälle. Lagens luddighet är ett resultat av att politiker inte har varit tydliga nog när lagen har stiftats. Frågan är politiskt känslig och både ministrar och riksdagsledamöter undviker nogsamt tydliga ställningstaganden.

Det är viktigare att uppnå målet att skapa ett jämlikt samhälle än att behandla alla exakt lika i varje stund. Därför vill Sveriges förenade studentkårer att positiv särbehandling ska tillåtas, och vi är beredda att ta en debatt. Nu vill vi också att våra förtroendevalda politiker i riksdagen och de ministrar som företräder landets regering ska ta ställning.

Jag kräver att Leif Pagrotsky och Jens Orback inte nöjer sig med att frågan bollas mellan olika rättsinstanser.

De behöver istället sätta ner foten och deklarera att positiv särbehandling i antagningen till högskolan är ett måste för att uppnå ett jämlikt samhälle.

Tobias Smedberg (Ordförande Sveriges förenade studentkårer)