Debatt

Lagen och tillämpningen måste ändras

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Det nu aktuella fallet med en lärare som misshandlades av en elev och inte får skadestånd eftersom tingsrätten i Gällivare menar att yrket kan jämföras med att vara polis, har väckt stor uppmärksamhet, och det med rätta.

Det är en mycket märklig dom och framför allt är det mycket märkligt att man i domen säger att lärare ska tåla att få stryk. Nej, lärare ska inte tåla detta!

Det är på sin plats att påpeka att skolan har en skyldighet att se till att inte elever kommer till skada. Om läraren inte hade ingripit och andra elever skadats hade han kunnat klandras just för att inte ha ingripit. Pojken slog och sparkade läraren och letade även upp en innebandyklubba och hotade att slå ihjäl honom.

Jag tycker både domstolens resonemang och motiveringen i domen är mycket märkligt.  Och nej, jag tycker inte man kan förutsätta att lärare, som det står i domen: ”ska ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis”.
Domen vittnar om stor okunskap, dels om lärares rättigheter och skyldigheter i sådana här fall, dels om hur regelverket skiljer sig mellan lärare, polis och ordningsmakt. Det är lika huvudlöst att säga att lärare skall utstå visst våld som att domare i sin tjänsteutövning skall göra det.

Vi vet att i Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar uppger 7 % av lärarna att de utsätts för våld på sin arbetsplats och 16 % säger att de har hotats. Siffrorna har gått upp dramatiskt jämfört med tidigare mätningar.

Enligt mitt sätt att se så ska vi lärare inte räkna med att utsättas för våld i tjänsten. Polis och ordningsvakt har dessutom rätt att ingripa rent fysiskt – det får inte vi lärare göra. Vi får inte ta i elever, utan kan bli anmälda. Det är högst tveksamt att jämföra lärare och deras tillsynsplikt med poliser i sådana här sammanhang.

Polisen är utbildad i att försvara sig mot fysiskt våld och har oftast dessutom mer eller mindre skydd på sig. Då får lärarna utifrån denna dom kräva arbetsförlagd självförsvarsutbildning på arbetstid…

Vi kan inte tolerera detta synsätt. Tingsrätten har med sin skrivning godtagit att det förekommer våld mot lärare i skolan. Det kan man inte göra! Det finns inget i lärares tjänstebeskrivning eller i utbildningen där det utgår från att vi ska utsättas för våld.

Nu måste regering och riksdag agera. Vi i Lärarnas Riksförbund ska nu begära möten med regeringen, med såväl utbildningsdepartement som justitiedepartement. Vi måste reda ut hur domstolen kunnat motivera sitt beslut på detta vis, och undvika att de sker igen. Och, om det behövs, kommer vi kräva att regering och riksdag genomför en lagändring.
Det måste bli en ordentlig diskussion vad denna dom står för och vilka konsekvenser den medför. Jag befarar nämligen att domen som den ser ut nu kan bereda marken för att våld mot lärare ska ses mindre allvarligt.

Dessutom är det så den som blir utsatt för våld, hot om våld, tvång eller liknande i sin myndighetsutövning (som poliser), utöver det straffrättsliga skyddet mot misshandel, också har ytterligare ett straffrättsligt skydd när det gäller våld eller hot mot tjänsteman, alternativt förgripelse mot tjänsteman. Med en obestridd rätt till skadestånd vid allvarliga fall.
Detta skydd tillkommer inte lärare när de agerar inom ramen för sin tillsynsplikt eftersom det inte utgör myndighetsutövning. Även här är lärare alltså i en sämre position än de yrkesgrupper som man jämför dem med i Gällivare-domen, vilket gör det ytterligare märkligt att jämföra med dessa grupper när man resonerar kring rätten till skadestånd.

Domare, som likt rådman Ingemar Taavola, säger att skadestånd till lärare och poliser bedöms enligt samma princip, har mycket att lära om hur skolans verklighet ser ut. Vi lärare kan inte jämställas eller jämföras med poliser eller ordningsvakter. Vi accepterar inte att våld riktas mot oss. Och ska så inte heller göra.

Jag har sagt det tidigare, och kommer upprepa det till dess någon lyssnar: Det skall vara nolltolerans när det handlar om våld i svensk skola. Också när det gäller våld mot lärare.

Metta Fjelkner

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt