ÅSIKT

Blomstertid – för langare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Sprit- och vinleverantörsföreningen: Svartspriten hot mot unga och Systembolaget

Nu råder över hela landet studenternas firande på lastbilsflaken. Det är en tid av glädje och stolthet för många. Samtidigt innebär det att framför våra ögon passerar lastbilar fyllda med berusade ungdomar som i många fall skaffat sig alkoholen genom de organiserade langare som också de firar blomstrande tider. Det är högt tid att vi reflekterar över vad som pågår framför näsan på oss. Den organiserade spritsmugglingen är ett samhällsproblem som måste tas på allvar. Det är en insikt som nu även har nått till Riksdagens ledamöter.

Sedan 2004 är det tillåtet att som privatperson föra in nästan obegränsat med alkohol för eget bruk. Ett par resor i veckan kan enligt Tull och Polis ge stora vinster för den som systematiserat sina spritresor. I dag uppskattar regeringens egna alkoholforskare att Systembolaget står bakom knappt 45 procent av all sprit som konsumeras i landet.

I WHO:s lägesrapport över alkohol och hälsa från 2011 framgår att Sverige – följt av Polen och Vitryssland – intar förstaplatsen när det gäller andelen illegal alkohol som dricks i vårt närområde. Det är tyvärr något som sällan framförs i den svenska alkoholdebatten.

Därför lät Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) ett oberoende undersökningsföretag ställa frågor till ledamöterna i Sveriges riksdag om deras syn på situationen. Av de 188 ledamöter som gick att nå valde 49 ledamöter att avstå från att svara efter det att syftet och avsändare beskrivits. Detta säger kanske något om hur politiskt känsligt det är att ta i dessa frågor.

Vi ställde en öppen fråga: Hur stor marknadsandel av spritförsäljningen i Sverige anser du att Systembolaget måste ha för att detaljhandelsmonopolet ska anses som välfungerande och effektivt? Här svarade sju av tio folkvalda att minst 70 procent av spritmarknaden bör ligga hos Systembolaget för att monopolet ska kunna ses uppfattas som välfungerande och effektivt. Att mer än varannan flaska sprit som dricks kommer från en annan källa än Systembolaget ser en klar majoritet av ledamöterna som ett trovärdighetsproblem för alkoholpolitiken.

En tolkning av detta är att man i riksdagen är väl medveten om de problem som den svenska modellen står inför. Ledamöterna vill se att den oregistrerade, ofta illegala, handeln med alkohol minskar, om inte annat för att rädda Systembolagets legitimitet. Det är därför inte förvånande att 59 procent av riksdagsledamöterna instämmer i att det bör tillsättas en utredning för att komma till klarhet i frågan om den organiserade alkoholsmugglingens omfattning och med vilka verktyg som den ska motverkas.

Det är hög tid ta frågan om den illegala alkoholhandelns negativa inflytande på allvar. Om inte annat för att kunna behålla den svenska alkoholmodellen.

Erika Nylander,

Vd, Sprit & Vinleverantörsföreningen