Debatt

S-politik leder bara till fler arbetslösa, Löfven

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Gunnar Hökmark (M): S-kollegorna i EU har den högsta arbetslösheten, inte den lägsta

Gunnar Hökmark
Gunnar Hökmark

Det är bra att socialdemokraterna vill att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet. Förmodligen är det ett mål och en förhoppning som man bar på redan innan Stefan Löfven höll sitt inledningsanförande på S-kongressen. Mål om en så låg arbetslöshet som möjligt är nämligen inget nytt och förändrar i sig självt vare sig sysselsättningen eller arbetslösheten. Hans socialdemokratiska kollegor runt om i Europa har med samma mål fört en politik som har gett det motsatta resultatet.

Det avgörande är hur han tänker sig att målet ska uppnås. Det ska inte ske genom sänkta skatter på arbete för det inte bara utesluter han, utan han är dessutom för höjda skatter på arbete. Det är heller inte genom sänkta skatter för företagande utan tvärtom vill han höja skatten på företagande. Det är heller inte genom de koalitionspartners han avser välja som han ger någon trovärdighet åt löftet, för de vill ju höja skatten ännu mer på ett sätt som skulle drabba det svenska näringslivet. Det är heller inte genom att återfalla i den politik som regeringen Persson förde fram till 2006 eftersom man då under en högkonjunktur lyckades med konststycket att få en växande arbetslöshet och en vikande sysselsättning.

Det är heller inte genom att föra samma politik som Alliansen, som har gett en i jämförelse med alla andra länder i Europa bättre utveckling av sysselsättningen. Sverige skiljer ut sig från andra redan nu genom stabila offentliga finanser och en arbetslöshet som visserligen är för hög men som inte dragit i väg på grund av krisen. Och det är inte genom att föra en politik som i Tyskland, som närmast motsvarar den svenska regeringens och som har gett en sjunkande arbetslöshet genom ökad konkurrenskraft, som Stefan Löven tänker uppfylla sitt mål.

Det är notabelt att socialdemokratiska företrädare i Sverige och Europa nu kritiserar politiken för stabila offentliga finanser som roten till arbetslösheten. De menar att ökade offentliga utgifter är vägen till ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet. Det är en illusion. Om lösningen på Europas problem vore stimulanser genom stora offentliga utgifter och stora underskott hade vi inte haft några problem.

Både Spanien och Storbritannien prövade denna politik i inledningen av krisen och vi ser i dag resultatet. Med eller utan euro är en stimulanspolitik genom ökade offentliga utgifter, större underskott och höjda skatter ett hot mot sysselsättning och välfärd. Det var just denna fälla som även regeringen Persson fastnade i. I det socialiststyrda Frankrike var det just denna politik som likväl skulle föras och vi ser nu resultatet i form av att man inte klarar underskottsmålen, den offentliga skuldbördan ökar och konkurrenskraften minskar. Och Hollande förbereder nu sin reträtt från stimulanspolitiken.

Så om Löfven inte vill sänka skatter på jobb och företagande, om han menar att offentliga satsningar är nyckeln till jobben, att offentliga utgifter ska finansiera nya jobb och att bidragen ska höjas återstår inte så mycket mer än den återvändsgränd som hans socialdemokratiska kolleger i Europa går i täten för och redan har misslyckats med. Och de har inte uppnått Europas lägsta arbetslöshet utan den högsta.

Gunnar Hökmark (M)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik