Byggföretag fuskar – och det lönar sig

Debattören: Sluta jaga seriösa företag och stoppa de som inte sköter sig i stället

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: JOHNÉR
I vår bransch, golvbranschen, ser vi återkommande hur seriösa företag anstränger sig för att följa redan stränga lagar samtidigt som fuskarna ganska enkelt kan profitera på stora luckor i systemet, skriver Johan Aspelin.

DEBATT. Vi måste få stopp på fusket i byggbranschen om inte ännu fler seriösa företagare inom bygg- och renoveringsbranschen ska slås ut. Vägen dit går inte genom ytterligare lagar utan genom minskat regelkrångel och skärpt tillsyn.  

I vår bransch, golvbranschen, ser vi återkommande hur seriösa företag anstränger sig för att följa redan stränga lagar om anställningsskydd, arbetsmiljö och skatter samtidigt som fuskarna ganska enkelt kan profitera på stora luckor i systemet.

Både i Sverige och på EU-nivå måste naiviteten kring fuskets skadlighet upphöra. Att säkra rättvis och sund konkurrens inom våra stora branscher är en nödvändig förutsättning om vi ska kunna hantera, bibehålla eller upprätthålla vår välfärd.   

Redan i för ett halvår presenterade Arbetsmiljöverket en undersökning, som inte alls fick det genomslag den förtjänade. 20 procent av arbetsgivarna ansåg att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska, och inom byggsektorn var siffran hela 25 procent.

Utöver det rena fusket råder dessutom orättvisa konkurrensvillkor mellan svenska företag och andra EU-företag på grund av betydande skillnader i kostnader för exempelvis lön och arbetsgivargift. Det nya utstationeringsdirektivet är ett steg i rätt riktning, men mycket återstår att göra om seriösa svenska företag ska ha en chans att konkurrera. Framförallt måste lagarna följas, och de allra mest oseriösa aktörerna stoppas.

Samtidigt som fusket är dokumenterat omfattande har många företag gått i konkurs mitt i en rejäl högkonjunktur. Det borde oroa alla som värnar om ett välfungerande och rättvist näringsliv, pengar till välfärden, kompetensförsörjningen till bygg- och renoveringsbranschen, goda arbetsvillkor samt tilliten brett i samhället.

Men från politiskt håll är meddelas i stället alltför ofta ytterligare skatter och fler krångliga regler. Och i stället för att jaga riktiga skurkar läggs resurser på bagateller hos de seriösa företagarna. 

Det är hög tid att ta fram en genomgripande och långsiktig plan för att bekämpa fusket. Som samhälle får vi inte acceptera att människor förlorar sina arbeten på grund av fusk och att fusk lönar sig.

När problemområden som kriminalitet, utanförskap och integration diskuteras är ofta svaret att det måste till fler jobb, att lösningen är att få människor i jobb. Javisst, men då måste vi också se till att det finns en seriös och sund konkurrens samt att incitamenten att fuska är så små som möjligt. Om samhällskontraktet krackelerar i delar av arbetsmarknaden är mycket förlorat.

Så vad behöver göras? Vi på Golvbranschen, GBR, föreslår fyra åtgärder:  

  • Kraftigt ökad tillsyn från myndigheternas sida kombinerat med hårdare påföljder. 

  • Förenklade regelverk för de seriösa företagarna inom branschen för att minska incitament att fuska.

  • Minska kostnaderna, En god början är att återställa ROT-avdraget.

  • Se till att svenska företag inte missgynnas gentemot utländska när det gäller skatter och regler. Antingen måste EU-företagen regleras hårdare, eller också måste marknaden avregleras. 

Nu brådskar det med kraftfulla åtgärder, inte minst för att det måste finnas fungerande system på plats för att hantera den osunda konkurrensen när högkonjunkturen tar slut.  Annars riskerar vi att få ett läge där seriösa aktörer i ännu högre grad konkurreras ut av oseriösa.

Seriösa företagare inom bygg- och renoveringsbranschen bidrar till en starkare ekonomi för landet och välfärden, till fler jobb och är viktiga för hela samhällsbygget.


Johan Aspelin, branschföreningen Golvbranschen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM