ÅSIKT

Du får betala dyrt när din tandläkare gör fel

Debattören: Det finns inga patienträttigheter i dagens tandvård

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: JOHNÉR, PRIVAT
Hur tandvården ska bekostas och hur tillsyn och klagomålshantering ska förbättras måste komma upp på den politiska dagordningen, skriver Ann-Marie Lidmark.

DEBATT. Tandvården måste upp på den politiska dagordningen. Klassklyftorna är stora och patientens rättigheter obefintliga.

Tandvårdsskadeförbundets telefonjouren mottog i dag två samtal från personer som ansåg att deras tänder förstörts hos tandläkaren. Förstört bett och karies under kronor var dagens klagomål.

Klagomålen stämmer väl med IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) tillsynsrapport. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet bekräftar således myndighetens slutsatser.

I flera av de av IVO granskade journaler upptäcktes karies och tandköttsinflammationer på röntgenbilderna utan att tandläkaren noterat dem. Ibland hade kronor eller broar gjorts på tänder utan att kariesangreppen åtgärdats först.

I en tidigare undersökning av Tandvårdsskadeförbundet (HET-projektet 2008) uppgav en tredjedel av medlemmarna att de tvingats göra om saneringen på grund av att tandläkaren lämnat kvar amalgam under de gamla fyllningarna. I samtliga fall fick patienten själv betala omgörningen.

De som kontaktar Tandvårdsskadeförbundet är förstås förtvivlade och flertalet får betala omgörningen själva. Dels känns det inte bra att gå tillbaka till en tandläkare som gjort fel. Dels är det svårt och tar lång tid att få skadestånd för felbehandling. Många orkar inte med en sådan process.

Enligt IVO är problemen vanligast hos mindre vårdgivare, vilket är merparten av de privata tandläkarna. Tandvårdsskadeförbundet har emellertid också goda erfarenheter av tandläkare på små enheter.

Sjuka människor skuldsätter sig för att få bort fyllningar de inte tål eller för att få omgörning av tandvård som misslyckats eller varit helt felaktig. Inom tandvården är det rena vilda västern och det finns inga patienträttigheter.

En effektiv tillsyn är nödvändig, men även klagomålshanteringen och möjligheten till omgörning måste förbättras. Tandvården borde ingå i hälso- och sjukvårdens försäkringssystem. Tänderna tillhör kroppen och många sjukdomar börjar i munhålan.

Klagomålshaneringen måste också effektiviseras. Att ge patientnämnderna utredningsmöjligheter och att ge dem ansvar att även utreda patientklagomål avseende privatpraktiserande tandläkare skulle på sikt förbättra patienternas rättigheter.

Nödvändigt är också att hitta bättre instrument för att få omgörning betald av försäkringskassan eller den enskilde tandläkaren. Människor ska inte behöva skuldsätta sig för att byta fyllningar de är överkänsliga mot eller för att få omgörning av kronor och broar på grund av slarv från tandläkaren.

Tandvården berör hela svenska folket och har stor betydelse för folkhälsan. Klassklyftorna är dessutom stora både vad gäller tandhälsa och vem som har råd att gå till tandläkaren.

Hur tandvården ska bekostas och hur tillsyn och klagomålshantering ska förbättras måste komma upp på den politiska dagordningen.


Ann-Marie Lidmark, förbundsordförande Tandvårdsskadeförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Valet 2018

Tandvård

Hälsa