Varför vill S öppna för fler svarta jobb?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna: Vi utmanar S på debatt om Rot- och Rut-avdragens fortlevnad

Med en Socialdemokraterna i regeringen försämras Rot-avdraget, varnar Moderaterna.
Med en Socialdemokraterna i regeringen försämras Rot-avdraget, varnar Moderaterna.

I dag arrangerar Moderaterna i riksdagens skatteutskott en hearing där vi kommer att få möta framtidstro men också oro i restaurangnäringen, byggsektorn och hemservicebranschen. Efter Rut-avdrag, Rot-avdrag och sänkt matmoms på restauranger har svarta jobb blivit vita och skattefusket i Sverige har trängts tillbaka. Med hearingen startar vi en debattutmaning i hela landet mot Socialdemokraterna som nu måste svara på varför de vill bryta den positiva utvecklingen genom att försämra Rut-avdraget, avskaffa Rot-avdraget och höja restaurangmomsen.

Människor som jobbar svart står utanför flera av våra viktiga skyddsnät och samhällets trygghetsförsäkringar. Rut- och Rot-avdrag har tillsammans med sänkt restaurangmoms gjort att efterfrågan på vita tjänster har ökat. Fler människor har fått riktiga anställningar med fast lön, bra arbetsvillkor och pensionsgrundande inkomst. Rut-avdraget har fört med sig fler tjänsteföretag i hemservicesektorn, som ofta startas och drivs av kvinnor och utrikesfödda. Rot-avdraget har minskat fusket bland hantverkare och i byggbranschen. Och med sänkt moms för restaurang- och cateringbranschen har tusentals unga fått sitt viktiga första jobb.

Skatteverkets utvärderingar visar att Rut- och Rot-reformerna har minskat svenskarnas acceptans för alla former av svart arbetskraft. Viljan att göra rätt för sig har ökat, liksom förtroendet och legitimiteten för vårt skattesystem. Detta är bra, men vi moderater vill tränga tillbaka den svarta ekonomin ännu mer och öppna upp för ännu fler vita jobb i växande företag.

Hemservicesektorn, hantverkare och restaurangnäringen skapar sysselsättning och nya jobb varje dag. Det är välkomna och viktiga arbeten, inte minst för de kvinnor och män som tidigare haft otrygga svarta jobb. För målare, hantverkare, byggarbetare och restauranganställda minskar konkurrens från svartjobb och skattefusk. När fler jobbar vitt ger det ökade skatteintäkter och lägre utgifter för arbetslöshetsersättningar. Moderaterna och Alliansen är en garant för att den utvecklingen får fortsätta.

Socialdemokraternas förslag om ett försämrat Rut kommer leda till färre vita jobb, mer otrygghet och fler ofrivilliga deltidsanställningar. Vänsterpartiet vill gå ännu längre och helt avskaffa Rut. Om S hamnar i regeringsställning tillsammans med V är framtiden för hela Rut-avdraget högst osäker och det riskerar att försvinna helt.

Både V och S är eniga om att Rot-avdraget bara är en konjunkturåtgärd. De vill därmed ta bort det helt så snart som möjligt. Det aggressiva motståndet från oppositionen mot sänkt restaurangmoms förenar dem i en klart jobbfientlig linje som leder till att inte minst många unga riskerar att bli av med jobbet. Samtidigt skulle den svarta sektorn åter växa sig stark inom branscher där det tidigare var vanligt att köpa tjänster svart.

Alla tjänar på att svarta jobb blir vita. Flera tusentals människor har med Alliansens reformer getts möjlighet att gå från utanförskap till en riktig anställning med lön, pensionsgrundande inkomst, anställningstrygghet och nya kontakter, kollegor och kunder.

De förtjänar en förklaring från Socialdemokraterna som genom sin politik vill försämra förutsättningarna för vita jobb i branscher där svartarbete tidigare varit utbrett. Vi kommer därför att ställa frågan till socialdemokrater i landets alla län: Varför vill S öppna för fler svartjobb och ökat skattefusk?

Moderaterna i riksdagens skatteutskott

Henrik von Sydow

Ulf Berg

Lena Asplund

Fredrik Schulte

Maria Abrahamsson

Lars Beckman

Anette Åkesson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN