Debatt

Nu gör vi Sverige mer rättvist!!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Per Schlingmann, partisekreterare (m):
”Det är vi moderater som för en politk för ökad rättvisa”

Bättre för alla Nu är det moderaterna och alliansen som vill leda Sverige mot rättvisa och minskade klyftor, skriver Per Schlingmann. Dit ska Sverige komma bland annat genom skattesänkningar, minskade trösklar på arbetsmarknaden och förbättrad utbildning.
Bättre för alla Nu är det moderaterna och alliansen som vill leda Sverige mot rättvisa och minskade klyftor, skriver Per Schlingmann. Dit ska Sverige komma bland annat genom skattesänkningar, minskade trösklar på arbetsmarknaden och förbättrad utbildning.

I brist på egna svar om vilka som är dagens samhällsproblem, vilka reformer Sverige behöver och ett tydligt regeringsalternativ ägnar sig socialdemokraterna åt att kritisera regeringen. Huvudnumret är att regeringen är orättvis. Högljutt och indignerat har socialdemokraternas vapendragare i form av Pär Nuder och Marita Ulvskog kritiserat regeringens politik.

När vi talar om rättvisa borde socialdemokraterna i själva verket skämmas. Senast de satt vid makten var 1994–2006 och under denna tid ökade orättvisorna i Sverige.

Under denna period växte klyftorna i Sverige. Inkomsterna för den rikaste tiondelen i Sverige ökade med cirka 25 procent medan andelen människor med låga inkomster ökade med 40 procent. De rika blev rikare och de fattiga blev fler. I våras släppte LO en rapport som visade hur klyftorna i Sverige ökat. Skillnaderna mellan vad LO kallar makteliten och löntagarna har aldrig varit större sedan de började mäta detta 1950.

Ett utanförskap av gigantiska mått växte fram. En och en halv miljon vuxna människor saknar arbete eller arbetar inte så mycket som de skulle vilja. Var tionde svensk i arbetsför ålder var förtidspensionerad när vi vann valet. Var femte i stod utanför arbetsmarknaden eller arbetade mindre än de ville – över en miljon människor. I ivern att frisera arbetslöshetsstatistiken förvandlades människor till siffror i tabellen. Man såg inte längre människors arbetsförmåga, utan stämplade ut dem i system.

Ett resultat av det stora utanförskapet var att samhällets resurser tvingades användas till att försörja alla de människor som inte gavs möjlighet att arbeta. På det sättet urholkades resurserna i viktiga verksamheter som skola, vård, omsorg och brottsbekämpning. För att finansiera utanförskapet höjdes skatterna för människor med låga och vanliga inkomster.

Varje skattekrona vi går miste om som den som skulle kunna arbeta, men inte ges möjlighet, är en stöld från de i samhället som verkligheten behöver stöd. Varje förlorad skattekrona är en krona som skulle användas till de mest behövande eller för att utveckla välfärden.

Under socialdemokratins tid växte klyftorna, människor hamnade i utanförskap och resurserna till skola, vård och omsorg urholkades. Detta är inte rättvisa. Det är djupt orättvist.

Nu återställer vi rättvisan i Sverige.

Genom reformer på arbetsmarknaden bryter vi med utanförskapet. Vi gör det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Arbetsmarknadspolitiken ändrar inriktning och får till uppgift att matcha arbetssökande med lediga jobb. Resultatet är att jobben blir fler och att människor i utanförskap erbjuds jobb och arbetsgemenskap.

Med fler människor i arbete ökar rättvisan eftersom den största orättvisan i Sverige står mellan de som får vara med och stå på egna ben och de som inte får. Fler i arbete kommer också att leda till minskade inkomstskillnader i samhället.

Med de reformer vi genomför säkerställer vi att människor kommer att kunna få tillgång till välfärd med hög kvalitet även i framtiden. Vi skjuter till resurser och genomför viktiga reformer för att höja kvaliteten.

I dagens Sverige är det moderaterna och Alliansens som för en politik för ökad rättvisa och minskade klyftor. Vägen dit går genom full sysselsättning. Genom skattesänkningar för människor med låga inkomster, standardförbättringar, minskade trösklar in på arbetsmarknaden och en förbättrad och förstärkt utbildning.

Dagens debattör

Per Schlingmann

37 år, partisekreterare (m), Nacka.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt