ÅSIKT

Landsbygden lever när företag kan växa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Annie Lööf: Låt privat kapital medfinansiera mer infrastruktur

Sveriges välstånd skapas överallt där det finns företag och människor i arbete. Många av dessa finns på landsbygden, och skapar årligen hundratals miljarder i värden. Landsbygden behöver kloka beslut för fler och växande företag, och motbilder till den dystra bild som ofta dominerar i medier.

I en västsvensk småort ligger norra Europas största samling av kemiföretag. Företag över hela landet förser oss med mjölk och mör biff. Svenska gruvföretag sysselsätter över femtiotusen människor på Nordkalotten och värdet av vår export av skog är dubbelt så stort som vår läkemedelsindustri. Turismen, som står för över 100 miljarder kronor i årligt värde, är också till största delen en landsbygdsnäring.

Det är viktigt att påminna om allt värde som skapas i hela landet. För en av utmaningarna landsbygden står inför är att göra upp med den ensidiga bilden av avfolkningsbygder som ofta dominerar i media, som härom veckan i ”Uppdrag Gransknings” reportage från Grums. Det finns delar av landsbygden som brottas med utmaningar, men på många platser spirar också framtidshopp och jobben där är viktiga för hela landets tillväxt.

När det viktiga beslutet fattades om att bygga ut Stockholms tunnelbana för ett par år sedan beskrevs det som en tillväxtsatsning. Norrbottniabanan mellan Umeå och Luleå målas sällan i lika ljusa färger trots att den också skulle öka tillväxten. Hur landsbygden beskrivs måste förändras.

Den andra utmaningen handlar om hur vi kan möta de utmaningar som många andra delar av landet också står inför: att jobben försvinner. De kommande årens reformer måste därför ta sin utgångspunkt i företagarpolitiken.

När Centerpartiet och LRF i dag i riksdagen samlar entreprenörskapsforskare och företagare kommer Centerpartiet att lyfta fram några konkreta förslag för diskussion, reformer som skulle öka tillväxten och bidra till att skapa vår vision om världens mest moderna landsbygd.

1. Tillåt OPS-lösningar för mer infrastruktur

Trots att alla talar om att vi behöver bygga ut infrastrukturen vågar nästan ingen att prata om elefanten i rummet: möjligheten att använda privat kapital i så kallad offentlig privat samverkan (OPS), där aktörer som tjänar på bättre infrastruktur också tillåts medfinansiera. Modellen används i våra grannländer och bör användas också här för att kraftigt snabba på utbyggnaden av väg och järnväg i hela landet.

2. Servicegaranti för kortare handläggningstider

Många företagare, särskilt på landsbygden, vittnar om långa handläggningstider för att få bygglov, tillstånd eller miljöprövningar utförda. Vi vill att länsstyrelser, kommuner och myndigheter inför en servicegaranti för att korta handläggningstiderna så att företagare kan få snabbare besked.

3. Skapa en dörr in

Vi arbetade i flera år fram ”en dörr in”, en digital tjänst för företagens alla uppgiftslämningar till myndigheter. I dag lämnar företagen in 90 miljoner blanketter till 70 olika myndigheter. Det tar tid och kostar miljarder. Och det påverkar särskilt mindre företag som vill växa där myndighetssverige är långt bort. Med denna digitala tjänst behöver man bara lämna sina uppgifter en gång till ett ställe. Vänsterregeringen ärvde frågan av Centerpartiet. Vi förutsätter att de sjösätter reformen så snart som möjligt.

Detta är några förslag som skulle underlätta för landsbygdens företag och som kan rusta landsbygden för att fortsätta vara en stark tillväxtmotor för Sverige.

Annie Lööf

ARTIKELN HANDLAR OM