Använd inte oss som slagträ mot flyktingar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Solrosuppropet: Det är inte deras fel att sjuka och arbetslösa fått det sämre

Ställ inte flyktingar och invandrare mot arbetslösa och sjuka, skriver dagens debattörer.
Ställ inte flyktingar och invandrare mot arbetslösa och sjuka, skriver dagens debattörer.

DEBATT. Det sägs av vissa att vi inte har råd med justa villkor för oss sjuka, arbetslösa och pensionärer på grund av invandringen. Nu, när människor flyr från krig och nöd och främlingsfientligheten når toppnoteringar, är det återigen dags för oss att sätta ned foten ordentligt.

Föreningen Solrosuppropet.se debatterar sjuka och arbetslösas situation. Vi tar upp problemen och försöker formulera tankar om orsaker och hitta lösningar. I de debatterna råkar vi ofta på de som vill göra gällande att det är på grund av flyktingmottagandet och invandringen som sjuka, arbetslösa och pensionärer drabbats av otrygghet och fattigdom. Det görs försök att påstå att om vi inte tar emot så många invandrare och flyktingar som vi gör så har vi råd att ge ekonomiskt svaga ett bättre liv.

Det görs alltså försök att ställa olika grupper mot varandra, att skapa motsättningar genom att få oss in i ett tänkande om ”vi och dom”.

Vi går inte på det och talar ofta om, som när vi för lite drygt en vecka sedan uppvaktade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, att vi som sjuka vägrar vara ett slagträ i den debatten. Vi väljer att se vilka politiska beslut som satt oss i den situation vi är, vad som skapat de klyftor som bäddar för rasism. Precis som i 1930-talets Tyskland vill man utnyttja de drabbades missnöje genom att vända grupper mot varandra. Vi tänker inte medverka till att låta det hända igen.

Det är bättre att peka på vilka politiska beslut som lett fram till ökade klyftor och försämrad trygghet. Alliansens styre har med hjälp av Sverigedemokraterna omfördelat posterna i arbetsgivaravgiften så att man kunde ta pengar från sjukförsäkringen och finansiera jobbskatteavdragen. Man tog från sjuka och gav till friska arbetande. Man försämrade även villkoren i sjukförsäkringen och i a-kassan, man införde utförsäkringar och Fas 3.

Det är inte heller invandrarnas fel att det sitter ”entreprenörer” och håvar in miljonbelopp i vinster på privata flyktingmottagningar. Så tycker du att det är för dyrt? Ställ krav på att staten ska stå för anläggningarna. Pengar avsedda för att hjälpa flyktingar ska gå till flyktingar och inte in på någons privata konto.

Tycker du att sjukvård och äldreomsorg fungerar dåligt? Kräv arbetsmiljö och arbetsförhållanden som gör att människor klarar av att jobba kvar i stället för att man hyr in personal som är många gånger dyrare. Och var glad att det har kommit många invandrare hit för de bär stora delar av välfärden, utan dem skulle den rasa ihop totalt.

När det sägs att ”vi har inte råd” så fundera på vad du prioriterar; att någon som slipper att fullt ut betala sin städerska, sin hantverkare eller sin anställda eller någon som behöver hjälpen för att överleva – inte bara ”att få ihop livspusslet”.

Vi ser hur den gynnade medelklassen sitter nöjd med hur de ekonomiskt svaga grupperna lämnas att slåss om de smulorna som blir över. Det är inte neråt det ska sparkas, utan kraven bör riktas uppåt.

Påtala fel och brister, gör det ofta och högljutt men använd inte oss i ekonomiskt svaga grupper som slagträ i den debatten. Ta i stället reda på vilka politiska beslut som resulterat i vad. Rikta blicken mot dem som gynnats av växande klyftor – inte mot dem som nu flyr för sina liv. Och minns att Sverige aldrig varit så rikt som nu. Det är fördelningen som är problemet, inte resursbrist.

Lisbeth Forsberg

Carina Wellton

Streck i debatten

Det här kommentarsfältet har vi stängt. Tyvärr kan man inte läsa tidigare gjorda inlägg, en teknisk brist vi är medvetna om. /Debattredaktionen

Publisert: