M talar inte sanning om sjukfrånvaron

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialförsäkringsministern: Är det historielöshet eller ren okunskap, Ulf Kristersson?

Vi fick ta över ökade kostnader för sjukpenningen med 12 miljarder, och dystra prognoser, skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Foto: STEFAN MATTSSON

Ulf Kristersson (M).

Foto: BJÖRN LINDAHL

DEBATT. Historielöshet eller ren okunskap?

Att se Ulf Kristersson, moderaternas ekonomisk-politiske talesperson i gårdagens budgetdebatt väckte frågor. Nu undrar jag om Ulf Kristersson medvetet far med osanning, eller om han bara har en så skev bild av sin egen tid som socialförsäkringsminister.

Kristersson påstod att regeringen gör absolut ingenting åt den ökande sjukfrånvaron och hävdade därtill att den svenska sjukfrånvaron sjönk under den moderatledda regeringens tid. Den som är nyfiken kan själv läsa protokollet på riksdagens hemsida.

Fakta är att sedan 2010 har sjukpenningtalet, som mäter antalet sjukskrivna och hur länge de är sjukskrivna, ökat med nästan 70 procent. Tvärtemot Kristerssons påstående. Fakta är att vi från den borgerliga regeringen fick ta över ökade kostnader för sjukpenningen med 12 miljarder, och dystra prognoser. Nu, plötsligt, är Kristersson orolig för de ökade kostnaderna.

Samtidigt som sjuktalen ökade kraftigt utförsäkrades omkring 100 000 personer till fattigdom och osäkerhet. Det borde stå klart för alla att människor inte blir friska för att du tvingar människor dem ut ur systemet, även om det förstås ser snyggt ut i statistiken om det är vad man är ute efter.

För att hantera detta satte sig regeringen snabbt i samtal med arbetsmarknadens parter för att diskutera den ökande ohälsan och vad vi kan göra åt den.

Dessutom har ett intensivt arbete pågått för att ta fram ett samlat åtgärdsprogram. Detta åtgärdsprogram presenteras imorgon (onsdag 23/9). Det är knappast att göra ingenting.

Det är uppskattat att Ulf Kristersson oroar sig för de ökande sjuktalen. Det här är en komplex fråga och komplexa frågor har sällan enkla lösningar. Regeringen kommer nu att lägga fram ett åtgärdspaket för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

De ökande sjuktalen är ett problem som kräver en rad olika åtgärder. Det kommer inte att vändas på en femöring. För att lyckas behöver alla inblandade aktörer engagera sig och ta ansvar. Det gäller också den politiska oppositionen. Det här är allvarliga frågor. Det handlar om människors liv och företagares förutsättningar och vår samhällsekonomi – det är inte ett politiskt slagträ i debatten.

Vi välkomnar alla samarbeten för att vända utvecklingen och hoppas att vi kan komma vidare från siffertrixande och högt tonläge till ett mer seriöst samtal. Det vore bra för Sverige.

Annika Strandhäll

Socialförsäkringsminister

Publisert: