ÅSIKT

Jag välkomnar samtal med M

avAnna Andersson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Slutreplik från Åsa Regnér (S) om tiggeri

SLUTREPLIK. Situationen för utsatta EU-medborgare som är i Sverige och ber om pengar är ständigt aktuell. Just nu är det mycket fokus på den senaste tidens våld mot gruppen. Det är upprörande och obehagligt. Vi vet ännu inte exakt vad som har hänt eller vilka motiv som ligger bakom. Polisen utreder fallen.

Regeringen har dessutom nyligen gett polisen i uppdrag att analysera vilken kriminalitet som förekommer mot utsatta EU-medborgare och vilka brott som eventuellt begås av gruppen. Det är ännu en konkret åtgärd i regeringens arbete med utsatta EU-medborgare.

Tomas Tobé vet mycket väl att regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder sedan dag ett. Det handlar om insatser i Sverige, samtal på EU-nivå samt samarbete med Rumänien och Bulgarien, vilket jag redogjorde för i min debattartikel.

Utsatta EU-medborgares situation är en angelägen samhällsfråga och lämpar sig väl för konstruktivt samarbete över partigränserna. På senare tid har vi dessvärre sett exempel på partipolitiska hetskampanjer.

Jag uppskattar viljan till samarbete och ser fram emot samtal om hur det kan konkretiseras. Här behövs dialog och ansvarstagande för att nå framsteg. Jag välkomnar därför samtal med bland annat Moderaterna.

Åsa Regnér,

barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

och med samordnande ansvar i regeringen för frågor som rör utsatta EU-medborgare.

ARTIKELN HANDLAR OM