ÅSIKT

En handlingsplan är inte nog, Löfven

Replik från M om arbetsmarknad för alla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Juryn för Visa vägen-priset lyfter en viktig fråga som förtjänar mer uppmärksamhet: Sverige måste bli betydligt bättre på att ta tillvara kompetensen hos människor med funktionsvariationer.

Tyvärr tycks inte regeringen, med Stefan Löfven och Ylva Johansson i spetsen, se de stora problemen med en alltmer tudelad arbetsmarknad – där det går bra för många, men där de som har det allra svårast att få jobb blir fler. För om de gjorde det borde de presentera politiska förslag som gör nåt åt problemen.

En handlingsplan för allas lika möjligheter kan vara en väg framåt, men än viktigare är den konkreta politiken. Moderaterna vill i stället se förändringar av jobbpolitiken:

Inför en ny väg in på arbetsmarknaden, matchningsanställningar, där handledning och arbetsgivaransvar finns hos en exempelvis ett bemanningsföretag, samtidigt som arbetet utförs hos en potentiell arbetsgivare. På så sätt vågar fler arbetsgivare öppna dörren och fördomar kan motbevisas.

Förenkla de subventionerade anställningarna så att fler kan ta sig in på arbetsmarknaden. Dagens regelverk är för krångligt och administrativt tungrott med alltför många olika typer av stödformer.

En väl fungerande Arbetsförmedling är A och O för att fler ska komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Dessvärre är Arbetsförmedlingens förtroende mycket lågt och det är allvarligt att regeringen drar benen efter sig med att reformera myndigheten.

Trots högkonjunktur befinner sig motsvarande upp emot en miljon människor i utanförskap. Då behövs en annorlunda politik. Förmår man inte se detta kan man heller inte åstadkomma en mer inkluderande arbetsmarknad.


Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)

ARTIKELN HANDLAR OM