Nej, Sverige ska inte strunta i asylrätten

MP: Den som flyr har inget val, men det har vi

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2020-02-10 | Publicerad 2020-01-29

I arbetet så här långt har Moderaterna föreslagit ett tak för antalet asylsökande. Ett sådant tak skulle tvinga politiken att ständigt anpassa lagstiftningen för att hålla sig till det uppsatta målet, något som i praktiken skulle skapa en oförutsägbar och rättsosäker politik, skriver Per Bolund, Isabella Lövin och Rasmus Ling (MP).

DEBATT. Solidaritet är att se sig själv i andra. Att veta att det lika gärna kunde varit du själv som hamnat i en gummibåt på Medelhavet eller tvingats fly från en regim på grund av vilken gud du tillber eller vem du älskar.

För oss i Miljöpartiet är den praktiska solidariteten en konsekvens av livets lotteri där vi som har dragit vinstlotten har ett ansvar mot de som flyr från krig och förtryck. Solidariteten förpliktigar helt enkelt.

Med tanke på tonläget i vissa håll av samhällsdebatten kan man lätt förledas att tro att Sverige håller på att gå under till följd av migrationen. Sedan vi tog över 2014 så går över 300 000 fler till jobbet. Omkring två av tre som har kommit i arbete är utrikes födda.

De nyanlända som kom till Sverige 2014 uppnådde 50 procent sysselsättning redan efter fyra år jämfört med att det tog cirka åtta år för de som kom 2007 till 2009.

Om vi lyfter blicken utanför Sveriges gränser ser vi att 70 miljoner människor är på flykt. FN publicerade nyligen uppgifter om att 44 400 människor varje dag tvingas lämna sina hem på grund av krig och förföljelse. Vi vet att de allra flesta söker skydd i det egna landet eller i grannländerna.

Därför är asylrätten just precis en rättighet för alla att söka asyl i andra länder när de riskerar förföljelse. Denna rättighet är inget man bara kan vända ryggen till och gäller såväl för familjer som i dag flyr från Syrien som den skulle gälla för svenska familjer om vi skulle tvingas fly.

I dag fortsätter de politiska partierna samtalen om den framtida migrationspolitiken. Miljöpartiet har hela tiden varit tydliga med att vi vill se en uppgörelse som har brett stöd och som är hållbar på lång sikt.

Vi är beredda att ingå i en blocköverskridande överenskommelse om migrationspolitiken som värnar asylrätten, inte kortsluter den. Vi arbetar för en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik.

I arbetet så här långt har Moderaterna föreslagit ett tak för antalet asylsökande. Ett sådant tak skulle tvinga politiken att ständigt anpassa lagstiftningen för att hålla sig till det uppsatta målet, något som i praktiken skulle skapa en oförutsägbar och rättsosäker politik. Sverige ska inte strunta i asylrätten och anpassa sin lagstiftning för att avskräcka istället för att skydda.

För Miljöpartiet är det några utgångspunkter som är centrala när vi går in i kommitténs fortsatta arbete.

  1. Humanitär hänsyn ska tas. Den som är svårt sjuk eller har stark anknytning till Sverige ska kunna få en möjlighet att stanna. Miljöpartiet vill därför se en skrivning som ger myndigheterna möjlighet att bevilja uppehållstillstånd till svårt sjuka, barn och andra med ömmande omständigheter. Det kan också handla om att flyktingar som varit utsatta för hedersvåld och förtryck i Sverige ska få möjlighet att stanna.
  2. Familjer ska kunna leva tillsammans. Vem som helst kan begripa att det är bra för familjer att leva tillsammans. Att kunna ge sina barn en god natt-kram istället för ett samtal på Skype. Att återförena föräldrar och barn är bra för integrationen och ett grundläggande lackmustest på medmänsklighet. Det är därför som det är en mänsklig rättighet att leva med sin familj och något som drivs av många organisationer runt om i Sverige, däribland Röda Korset och Rädda Barnen. Ändå finns det partier som vill förhindra och försvåra familjeåterförening, till råga på allt sådana som annars talar varmt om andra familjers rätt att vara med sina barn.
  3. Uppehållstillstånd ska gå att lita på. Det är bevisat att korta uppehållstillstånd är dåliga för integrationen. För några år sedan var denna insikt självklar och det fanns ett brett stöd för permanenta uppehållstillstånd. Exempelvis visar siffror från Arbetsförmedlingen att kvinnor med dagens korta tillfälliga uppehållstillstånd deltar i etableringsinsatser i betydligt mindre omfattning än de med permanent tillstånd. Hur ska man kunna bygga ett liv här med korta uppehållstillstånd som ständigt måste omprövas? Miljöpartiet vill att uppehållstillstånd ska vara längre än dagens och vi bör kunna enas om att åtminstone barns uppehållstillstånd ska vara permanenta.

De människor som kommer hit till Sverige vill och kan bidra till att bygga ett bättre samhälle. Det är politikens uppdrag att se till så att fler kan bidra med att arbeta, betala skatt och delta i samhällsbygget. Miljöpartiet har varit och är drivande för att kommunerna ska ersättas för sina kostnader, för att asylprocessen ska gå snabbare och för att alla asylsökande ska tillåtas arbeta.

I en tid när asylrätten attackeras är det viktigt att det finns partier som står upp för frihet och öppenhet.

Miljöpartiet är ett politiskt hem för de väljare som vill erbjuda medmänsklighet till människor som flyr.

Vi politiker kan välja hur vi vill forma samhället. Den som flyr har inget val.


Per Bolund och Isabella Lövin, språkrör Miljöpartiet
Rasmus Ling, Miljöpartiets representant i den parlamentariska kommittén för framtidens migrationspolitik


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.