Surrogatmoderskap är ingen frihetsfråga, M

Replik från Sveriges Kvinnolobby om surrogatmoderskap

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna menar att det går att reglera fram trygghet för surrogatmodern. Men oavsett om lösningen är altruistisk eller kommersiell upprättas ett avtal där rätten att bestämma över den egna kroppen kan avtalas bort, skriver debattörerna.
Moderaterna menar att det går att reglera fram trygghet för surrogatmodern. Men oavsett om lösningen är altruistisk eller kommersiell upprättas ett avtal där rätten att bestämma över den egna kroppen kan avtalas bort, skriver debattörerna.

REPLIK. Moderaterna skriver i en debattartikel att altruistiskt surrogatmödraskap bör tillåtas, men att det måste bygga på ”frivillighet och ömsesidig respekt”. Problemet är att just det inte är möjligt. En statlig utredning har redan konstaterat att det omöjligen går att säkerställa att kvinnan inte utsätts för påtryckningar, känslor av inre tvång eller dolda ekonomiska motiv.

Dessutom är det emotionella och sociala trycket ofta större inom familjer och etablerade relationer. Risken är stor att kvinnor kommer bära barn av pliktkänsla och på grund av socialt tryck, inte frivillighet. Det är de här kvinnorna som lagen måste skydda!

Moderaterna menar att det går att reglera fram trygghet för surrogatmodern. Men oavsett om lösningen är altruistisk eller kommersiell upprättas ett avtal där rätten att bestämma över den egna kroppen kan avtalas bort.

Moderaterna nämner i sin artikel inget om hur helt grundläggande rättigheter som exempelvis aborträtten ska säkras.

Moderaterna utgår dessutom i sin argumentation från att möjligheten till altruistisk surrogatmödraskap kommer att minska förekomsten av kommersiella lösningar.

I Storbritannien och Nederländerna som de lyfter som föregångsländer, ser vi tvärtom att efterfrågan på alla former av surrogatmödraskap ökar när det altruistiska alternativet tillåtits.

När surrogatmödraskap normaliseras vänder sig också fler par till den internationella surrogatindustrin eftersom det inte finns tillräckligt många kvinnor som kan tänka sig att frivilligt ställa upp och upplåta sina kroppar för andras behov.

I grunden är surrogatmödraskap en fråga om kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar. Att Moderaterna väljer att vinkla detta som en frihetsfråga är skrämmande.

Ett system som avtalar bort kvinnors rätt att bestämma över sin kropp i nio månader är inget annat än exploatering.

Anna Giotas-Sandquist, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
Malpuri Groth, tf verksamhetschef, Sveriges Kvinnolobby


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE