Debatt

Vem är det som inte tar hand om våra äldre?

Debattören: Hemtjänsten dök aldrig upp – sonen hittade sin mor i hjälplöst skick

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

På köksbordet ligger ett litet blädderblock där hemtjänstpersonalen noterar sina besök. Där står förnamn, datum och klockslag. Senaste besöket var drygt två dygn innan sonen finner sin mor i totalt hjälplöst skick, skriver svärdottern Maria Fredriksson. Bilden är en arkivbild.
På köksbordet ligger ett litet blädderblock där hemtjänstpersonalen noterar sina besök. Där står förnamn, datum och klockslag. Senaste besöket var drygt två dygn innan sonen finner sin mor i totalt hjälplöst skick, skriver svärdottern Maria Fredriksson. Bilden är en arkivbild.

DEBATT

DEBATT. En aprilkväll fördes en äldre kvinna till akuten efter att hennes son och svärdotter hittat henne i ett onämnbart skick.

Kvinnan har sedan lång tid tillbaka en sjukdom som innebär kroniska smärtor och medicinerar tungt för dessa. Sedan hennes make gick bort för snart tio år sedan har kvinnan hemtjänst. I början var det endast tal om lite städhjälp men med tiden blev kvinnan i behov av alltmer stöd och har sedan flera år tillbaka daglig tillsyn då hon uppvisar demensliknande symptom och fått allt svårare att klara vardagen.

Sonen ringer sin mor dagligen och besöker henne ett par tre gånger i månaden. En kväll svarade hon inte, men då detta sker någon gång ibland och hon har tillsyn avvaktade sonen till dagen efter.

Mycket riktigt svarar hon dagen efter, men först efter ett tiotal signaler fördelat på två uppringningsförsök. När hon svarar låter hon desorienterad och har svårt att andas, varpå sonen skyndsamt tar sig till bostaden och finner sin mor i ett bedrövligt tillstånd.

På köksbordet ligger ett litet blädderblock där hemtjänstpersonalen noterar sina besök. Där står förnamn, datum och klockslag. Senaste besöket var drygt två dygn innan sonen finner sin mor i totalt hjälplöst skick.

Ambulans tillkallas och ambulanspersonalen frågar efter den pärm från hemtjänsten som tydligen är normalt förekommande, men en sådan står inte att finna.

I de olika kuverten från kommunens socialtjänst står det att läsa om brukare, service och valfrihet. En enkät har skickats ut i vilken brukaren ska svara på om hemtjänsten är till belåtenhet.

Samtidigt fylls sociala medier med populistiska utspel från höger och höger. ”Vem tar hand om våra gamla?” skriks det.

Frågan borde i stället lyda ”vem tar inte hand om våra gamla?”.

På blädderblocket i den gamla kvinnans kök står namnen på några som tar hand om de gamla och de klingar inte majoritetssvenskt. Det är lätt att i detta fall lägga skulden på de som fallerade att dyka upp och brast i rutiner och självklart måste detta ses över, men denna typ av berättelser är alltför vanligt förekommande för att det ska vara rimligt att lägga skulden på enskilda individer eller enskilda enheters rutiner. Detta är ett systemfel.

Detta är vad som sker i ett system där patienter görs till brukare i en låtsasvärld där gamla människor som behöver hjälp med mat, hygien och mediciner förväntas agera som konsumenter av en tjänst.

Den äldre kvinnan i berättelsen är inte en brukare i stånd att välja service. Hon är en patient i behov av vård.

Eftersom hon bekvämt nog anses för frisk för äldreboende (förmodar att bedömningen sker av samma aktörer i vars intresse det ligger att så många som möjligt i stället erbjuds hemtjänst) så återstår hemtjänst, en hemtjänst som präglas av hög personalomsättning och inte sällan otrygga anställningsvillkor.

I stället för att hemtjänsten ägnar sig åt sin kärnverksamhet ska dess enheter dessutom konkurrera i kommunala upphandlingar. Ibland borde valfrihet handla om att slippa val, särskilt när man inte är i stånd att göra dem.

Så åter till frågan om vem det är som inte tar hand om våra äldre? Är det den hemtjänstanställda med minimilön och otrygg timanställning eller är det de som förespråkar brukares valfrihet och privatisering av ett ansvar som finansieras med skattemedel?

Är det en anställd som under pressat tidsschema i ett utsatt arbete far runt från brukare till brukare eller är det vårdföretag som slimmar sin verksamhet för att vinna upphandlingar?

Alla de som försöker undkomma det svenska skattesystemet eller via skatteavdrag omfördelar resurserna från dessa äldre till sina inglasade verandor eller veckostädningen – tar de hand om våra gamla?

Självklart ska den aktuella hemtjänstanordnaren ställas till svars, så även kommunen ifråga, men i stället för att skriva ännu ett populistiskt inlägg som ställer utsatta grupper mot varandra vore det intressant att få svar på frågan i rubriken – vem är det egentligen som inte tar hand om våra gamla?


Maria Fredriksson, svärdotter och skattebetalare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i vården

LÄS VIDARE

DEBATT. Äldreomsorgen är i kris – i hela landet

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Hemtjänst

Upphandlingar

Vinster i välfärden