Debatt

Varför tillåts förtryck av barn i våra skolor?

SD: Förbjud slöja på elever i svensk skola

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bärandet av slöja eller annan huvudduk med avsikt att dölja delar eller hela ansiktet är ett uttryck för hederskultur som vi anser bör bekämpas, särskilt inom ramen för den svenska skolan, skriver Patrick Reslow, Robert Stenkvist, Michael Rubbestad och Jörgen Grubb (SD).
Bärandet av slöja eller annan huvudduk med avsikt att dölja delar eller hela ansiktet är ett uttryck för hederskultur som vi anser bör bekämpas, särskilt inom ramen för den svenska skolan, skriver Patrick Reslow, Robert Stenkvist, Michael Rubbestad och Jörgen Grubb (SD).

DEBATT

DEBATT. I dag går tusentals elever till skolan iklädda slöja eller annan huvudduk.

Sverige som anses vara ett av världens mest jämställda länder bör inte vara ett land där flickor i grundskolan förväntas klä sig annorlunda till förmån för deras religion. I synnerhet inte då syftet tycks vara att särskilja dem från pojkarna som inte har samma religiösa krav på klädsel.

Sverigedemokraterna delar den kritik som riktats mot slöjans innebörd som religiös symbol. Bärandet av slöja eller annan huvudduk med avsikt att dölja delar eller hela ansiktet är ett uttryck för hederskultur som vi anser bör bekämpas, särskilt inom ramen för den svenska skolan.

Denna beslöjning strider mot elevers rättigheter, mot svenska grundläggande värderingar och dessutom mot barnkonventionen, som bland annat föreskriver att alla barn har lika värde, lika rättigheter och inte får diskrimineras.

Slöjan signalerar på ett tydligt sätt en ojämlikhet mellan flickor och pojkar då enbart flickorna drabbas av dessa religiösa krav. I många fall är utgångspunkten att beslöjning handlar om kyskhet, heder eller att dölja sina behag. Detta sänder i förlängningen signaler om en slags sexualisering av barn.
Det har rapporterats om fall där det uppdagats att lärare live-sänt filmer på barn till deras föräldrar så dessa kan försäkra sig om att barnet inte tagit av sig slöjan.

Vi är medvetna om att det finns de som argumenterar kring att flickor själva är positiva till att bära slöja eller annan huvudduk och att man får klä sig som man själv vill. Dock finns det många småflickor som inte vill bära slöja, men som tvingas till det av föräldrar och släkt. Hur ska man kunna avgöra vad som gäller i dessa fall?

Genom att låta skolan vara en neutral plats där alla barn ska känna sig trygga i att villkoren är samma för alla, oavsett kön, religion eller etnicitet. En skola där värderingsstyrd slöja är förbjuden.

Sverigedemokraterna vill därför arbeta för att förbjuda värderingsstyrd slöja inom förskolan och grundskolan samt att skolpersonal, främst i utsatta områden, ska utbildas i ämnet hedersproblematik.

Detta är en fråga som handlar om långt mycket mer än valet av kläder, det är en fråga som handlar om jämställdhet och vilka värderingar vi bör ha i Sverige och i den svenska skolan.


Patrick Reslow, Riksdagsledamot i utbildningsutskottet
Robert Stenkvist, Riksdagsledamot i utbildningsutskottet
Michael Rubbestad, Riksdagsledamot i utbildningsutskottet
Jörgen Grubb, Riksdagsledamot i utbildningsutskottet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

REPLIK SD, er politik löser inte skolans ojämlikhet

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Islamism

Islam