2,6 miljarder till barns och kvinnors trygghet

C: I vår budget visar vi den handlingskraft regeringen saknar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

C vill stärka barns och kvinnors trygghet i spåren av pandemin. Därför avsätter vi drygt 2,6 miljarder kronor, 280 miljoner kronor mer än regeringen, i vår budget för att på allvar skydda barn och kvinnor, skriver Annie Lööf och Johan Hedin.
C vill stärka barns och kvinnors trygghet i spåren av pandemin. Därför avsätter vi drygt 2,6 miljarder kronor, 280 miljoner kronor mer än regeringen, i vår budget för att på allvar skydda barn och kvinnor, skriver Annie Lööf och Johan Hedin.

DEBATT. År efter år blir kvinnor trakasserade, hotade, misshandlade, våldtagna och mördade. I nyhetsinslag, brottsstatistik och genom personliga vittnesmål får vi om och om igen berättat för oss att den farligaste personen i en kvinnas liv är en man hon har eller har haft en relation med.

Alltför många kvinnor delar i dag erfarenheten av att någon gång i sitt liv ha utsatts för någon form av sexuella kränkningar, hot eller våld.

Det är helt oacceptabelt att det ska vara en utbredd erfarenhet som ingår i att växa upp som flicka och kvinna i Sverige. Alla kvinnor har inte blivit utsatta, men alla kvinnor lever med den otrygghet som risken att bli utsatt för med sig.

Pandemin har varit ett helvete för de kvinnor som tvingas stanna hemma tillsammans med sina förövare. De har blivit utsatta för än mer våld och haft svårare att söka hjälp när deras förövares kontroll över dem har ökat.

När restriktionerna nu tas bort krävs ordentligt med resurser och åtgärder för att från samhällets sida stötta upp.

Centerpartiet har under lång tid drivit på för verklig politisk handlingskraft i form av lagförslag, reformer och budgetsatsningar som tar tag i detta omfattande samhällsproblem, i hela kedjan från det förebyggande arbetet till åtgärder mot eftervåldet.

När vi nu presenterar vår egen budget avsätter vi drygt 2,6 miljarder kronor, det vill säga 280 miljoner kronor mer än regeringen, för att på allvar skydda barns och kvinnors trygghet.

  1. Insatser för unga. Om vi ska se till att unga killar inte blir män som slår behövs fler insatser i ett tidigare skede. Idag utsätts nästan var fjärde ung tjej för brott i relationer med jämnåriga killar. Vi vill satsa på riktade satsningar mot unga våldsutövare för att stoppa unga killars våld.
  2. Hjälplinje för unga. Vi vill satsa på en treårig pilotverksamhet med en nationell hjälplinje för unga personer. Idag finns nationella stödlinjer för vuxna våldsutövare som vill ta sig ur destruktiva beteenden och sluta slå, men det saknas en motsvarighet för unga där särskild kompetens om dem finns.
  3. Mer resurser till NCK. Vi vill ge Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) bättre och mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Det handlar bland annat om full finansiering av Kvinnofridslinjen och särskilda medel för ett nationellt kunskapsuppdrag så att NCK kan fortsätta öka och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.
  4. Satsningar för barns trygghet på nätet. Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel har ökat under pandemin. Centerpartiet vill ge mer resurser för att höja kunskapen hos yrkesverksamma som möter utsatta barn och till regionkoordinatorer med spetskompetens på människohandel. Vi vill även ge Skolverket mer medel för att arbeta för barns trygghet på nätet.

Regeringen har i sju års tid haft det yttersta ansvaret för att bekämpa detta omfattande samhällsproblem och att se till att rätt åtgärder och satsningar kommer på plats.

De har inte gjort tillräckligt och inte heller visat den handlingskraft som behövs på alla nivåer.

Mäns våld mot kvinnor är ett enormt och omfattande samhällsproblem, som förtjänar resurser och satsningar som motsvarar det allvaret.

Därför vill vi i Centerpartiet göra än mer för att stärka barns och kvinnors trygghet i spåren av pandemin. När restriktionerna lättar behöver det innebära mer frihet även för dem.


Annie Lööf, partiledare (C)
Johan Hedin, rättspolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE