Europa måste få fler migranter utvisade

Tomas Tobé: Orimligt att inte ens var tredje utvisad återvänder till sitt hemland

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är inte rimligt att endast 30 procent av de som fått ett utvisningsbeslut faktiskt återvänder. Villkora det europeiska utvecklingsbiståndet för att få länder att ta emot sina utvisade medborgare, skriver Tomas Tobé.
Det är inte rimligt att endast 30 procent av de som fått ett utvisningsbeslut faktiskt återvänder. Villkora det europeiska utvecklingsbiståndet för att få länder att ta emot sina utvisade medborgare, skriver Tomas Tobé.

DEBATT. Varje år fattas fler än 500 000 utvisningsbeslut inom EU, men färre än var tredje person återvänder faktiskt till sitt hemland.

Det är inget mindre än ett enormt misslyckande, och ett stort ansvar vilar på Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson och medlemsstaterna. Det är uppenbart att den europeiska återvändandepolitiken nu kraftigt behöver förstärkas och fler migranter behöver återvända.

EU:s revisionsrätt – motsvarighet till Riksrevisionen – konstaterade nyligen i en färsk studie att EU:s återvändandepolitik är mycket ineffektiv och snarare uppmuntrar till ekonomisk migration.

Det är naturligtvis inte rimligt att endast 30 procent av de som fått ett utvisningsbeslut faktiskt återvänder. 

Även i Sverige har både Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier pekat ut brister i den svenska invandringspolitiken och hur spårbyte, gymnasielag och olika amnestier försvårar myndigheternas arbete att verkställa utvisningsbeslut.

Ska Sverige och Europa klara av att vända sina stora segregationsproblem behöver den ekonomiska invandringen minska. Det är inte hållbart att söka sig till Europa blir en permanent lösning på världens orättvisor.

I stället krävs det ett större fokus på det förebyggande arbetet och att minska grundorsakerna till migration. Det handlar bland annat om att främja respekten för demokrati och rättsstatens principer, bidra till konfliktlösning samt att investera i ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Av de 80 miljoner människor som enligt FN:s flyktingorgan är fördrivna från sina hem befinner sig den största majoriteten i sina egna hemländer eller i grannländer.

Att öka hjälpen på plats i närområdena innebär att EU kan hjälpa fler människor, främst kvinnor och barn som blir kvar.

Männen använder ofta människosmugglare för att ta sig till Europa. Att minska det grundläggande behovet av migration slår därmed även hål på smuggelnätverkens inkomstkällor.

Det är också helt centralt att återvändandet fungerar. Den som nekas rätt att resa in eller stanna i EU ska lämna, och inte upprätthålla sig här illegalt.

Framför allt ska återvändandet ske självmant, men annars genom myndigheternas försorg. Det är en grundläggande inställning för den som i praktiken står upp för en reglerad invandring.

Det är EU-kommissionär Ylva Johansson som är ansvarig för de här frågorna på EU-nivå och nu måste hon också leverera en politik som rättar till de enorma bristerna. Främst handlar det om tre områden:

  1. Villkora det europeiska utvecklingsbiståndet. Det är en folkrättslig skyldighet för varje land att ta emot sina utvisade medborgare. Utvecklingsbiståndet behöver vara både ett incitament och en sanktionsmöjlighet för länder att samarbeta med EU för att säkerställa ett rättssäkert och ordnat återvändande. Ytterst ska utvecklingsbistånd kunna stoppas.
  2. Använd viseringspolicyn. Det görs till viss del i dag, och Revisionsrätten pekar på att det ger resultat. Ett land som samarbetar med EU borde kunna få lättnader kring regler om viseringar. Motsatsen borde gälla för de länder som inte samarbetar, där viseringsfriheten snarare utnyttjas av medborgarna.  
  3. Samla medlemsländerna kring en gemensam linje. Ett utvisningsbeslut som fattas i en medlemsstat behöver tillämpas i samtliga medlemsstater. Att ändra det kan begränsa möjligheten för migranter att ta sig till en annan medlemsstat och få en ny prövning.  

Dagens system fungerar inte. Det råder ingen tvekan om att den europeiska invandringspolitiken behöver reformeras.

Vi har nu kommit till ett vägval. Antingen hittar EU en gemensam lösning som tar kontroll över den externa gränsen, säkerställer snabba och rättssäkra asylprocesser samt ett effektivt återvändande av de som inte ska stanna, eller så bevaras dagens ohållbara situation.

Ska den framtida europeiska invandringspolitiken kunna leverera en välfungerande asyl- och migrationshantering måste fler som utvisas faktiskt lämna Sverige och EU.


Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE