Personalen i äldrevård får ta smällen – igen

Debattören: Totala brist på insikt i hur svensk äldreomsorg fungerar när besöksförbudet tas bort

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag känner den djupaste besvikelse över politikers och myndigheters totala brist på insikt  i hur svensk äldreomsorg fungerar, skriver Elisabeth Antfolk när besöksförbudet på äldreboenden nu hävs.
Jag känner den djupaste besvikelse över politikers och myndigheters totala brist på insikt i hur svensk äldreomsorg fungerar, skriver Elisabeth Antfolk när besöksförbudet på äldreboenden nu hävs.

DEBATT. I dag kan anhöriga åter besöka äldre i särskilda boendeformer. För många är det ett mycket efterlängtat besked.

I äldreomsorgen gläds vi med både de äldre och deras anhöriga. Under lång tid har det som ofta förgyller tillvaron allra mest för de äldre varit omöjligt.

Vi gläds däremot inte över hur detta ska gå från myndighetsbeslut till praktisk handling.

Vi gläds heller inte med alla verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor och redan hårt pressade chefer, som tillsammans med skyddsombud senast i går skulle ha satt på papper hur detta ska ske på ett säkert sätt för alla berörda.

Jag känner starkt med alla som nu försöker säkerställa hur det slopade besöksförbudet ska gå till.

Inför den 1 november lovade Socialstyrelsen riktlinjer och rekommendationer som skulle hjälpa verksamheterna i planeringen. De ser ut som nedan, man kan till exempel:

  • komma överens med besökare om en tid för besök.
  • möta upp besökare vid dörren.
  • underlätta för att besök kan ske i den boendes lägenhet eller för ändamålet särskilt avsedda lokaler.
  • se över boendets lokaler och möblering.

Socialstyrelsen förordar också information till anhöriga. Det är exempelvis lämpligt att informera om att:

  • besökare ska stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär.
  • ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket.
  • inte vara för många som besöker en person på boendet samtidigt så att man kan undvika trängsel.
  • besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott.

Samtliga tips kräver personal – i verksamheter där det oftast redan råder en obalans mellan krav och resurser.

Äldreborgarrådet i Stockholm, Erik Slottner, säger i lokaltidningen Mitt i att ”Viss logistik och planering krävs, men min bedömning är att verksamheterna klarar det med befintliga resurser”.

Efter ett helt arbetsliv i äldreomsorgen kan jag omöjligt hålla med honom.

Han säger vidare att riktlinjer inte ska vara öppna för tolkning. Krasst sett har svensk äldreomsorg just fått hjälp att inse att det faktiskt inte är valfritt för våra äldres besökare att välja att hosta och nysa i armvecket eller inte.

Socialstyrelsens snabbt framsnutna hjälp till arbetsgivarna får mig att undra, vem ska stå i dörren med besökarna och klargöra att de ska hålla god handhygien samt hosta och nysa i armvecket? Är det verksamhetschefen, sköterskan eller vårdbiträdena och undersköterskorna?

Råden är långt ifrån de riktlinjer som verksamhetschefer, sjuksköterskor, undersköterskor och skyddsombud har efterlyst. Riktlinjer som handlar om antal tillåtna besökare, vad för slags besöksutrymmen som ska upprättas, hur vi hanterar anhöriga som inte följer regler, hur vi skyddar övriga boende och personalen, hur ett nytt smittutbrott hanteras.

Listan på vad som saknas kan göras lång.

Utöver det höga antalet avlidna äldre har mängder av anställda i vården blivit sjuka, många svårt sjuka och nära döden. Personalen, precis som de äldre, löper även de stora risker att bli smittade.

Hur kan en myndighet häva besöksförbudet på så kort varsel, helt utan framförhållning, och lägga allt ansvar på chefer, sköterskor, vårdbiträden och undersköterskor ute i verksamheterna?

Jag ser beslutsfattare och myndigheter som aktivt valt en strategi där de helt och hållet kan friskriva sig själva från alla former av ansvar.

Jag känner den djupaste besvikelse över politiker och myndigheters totala brist på insikt och inlevelseförmåga i hur svensk äldreomsorg fungerar.


Elisabeth Antfolk, undersköterska i hemtjänst, arbetsplats/skyddsombud. Sektionsordförande Kommunal sektion Privat vård och omsorg


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE