Lönsamhet står inte mot djurens intressen

Slutreplik från Jordbruksverket om djurskyddet i Sverige

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En god lönsamhet är inte något som står i motsats till djurens intressen, tvärtom är en god lönsamhet en förutsättning för att ha råd att bygga nya stallar och anställa kompetent personal, vilket gynnar djurens välfärd. Slutreplik från Christina Nordin, Jordbruksverket.
En god lönsamhet är inte något som står i motsats till djurens intressen, tvärtom är en god lönsamhet en förutsättning för att ha råd att bygga nya stallar och anställa kompetent personal, vilket gynnar djurens välfärd. Slutreplik från Christina Nordin, Jordbruksverket.

DEBATT

SLUTREPLIK. Camilla Bergvall, ordförande för Djurens rätt, ställer frågan om vi har kraften göra djurskyddet bättre.

Svaret är att om vi alla gemensamt hjälps åt så har vi självklart kraft nog att stärka djurskyddet.

Den absolut viktigaste faktorn för att djur ska ha en god välfärd är djurägaren. Att hjälpa den som håller djur att förstå och kunna ta sitt ansvar för djuren är därför den viktigaste uppgiften vi myndigheter, bransch och intresseorganisationer har.

Vi behöver gemensamt se till att det finns goda förutsättningar för de som håller djur och ta tag i utmaningarna. Det är dessa krafttag jag lyfte fram i min tidigare artikel.

Camilla Bergvalls retorik, att ekonomiska intressen inte får ställas mot djurens behov, tycker jag är missvisande.

När vi gör regler så utgår dessa från djurens behov och vi har, som ordföranden för Djurens rätt påpekar, strängare regler för djurens välfärd än de flesta andra länder.

En god lönsamhet är inte heller något som står i motsats till djurens intressen, tvärtom är en god lönsamhet en förutsättning för att ha råd att bygga nya stallar och anställa kompetent personal, vilket gynnar djurens välfärd.

Min övertygelse är alltså att det inte bara går att förena ett gott djurskydd med en lönsam produktion, utan att det ena är en förutsättning för det andra.

Fokus i mitt inlägg var att vi gemensamt behöver göra mer. Vi arbetar nära länsstyrelsen och stöttar dem kontinuerligt i deras arbete. Självklart ska varken deras medarbetare eller våra svenska djurhållare behöva ta emot hot eller hatangrepp, det är alltid oacceptabelt. Hur många kontroller som ska göras avgör inte Jordbruksverket men vi jobbar med att stärka och likrikta deras kontroller på en mängd olika sätt. 

Jag tror dock inte att antalet kontroller är den faktor som kommer att avgöra vilket djurskydd vi har i Sverige – det beror på djurhållares möjligheter och motivation att leva upp till våra starka djurskyddsregler. Jag bedömer att vi alla tillsammans har både kraften och ansvaret att hjälpa dem med detta.


Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE