Debatt

Vi behöver läkemedel mot psykisk sjukdom

Replik från överläkare Mats Ek om psykofarmaka

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Trots att många av de insatser som hjälper mot psykisk ohälsa även hjälper vid psykisk sjukdom är det viktigt att lyfta fram vilken central och viktig roll läkemedel har för behandling av dessa sjukdomar. Replik från överläkaren Mats Ek.
Trots att många av de insatser som hjälper mot psykisk ohälsa även hjälper vid psykisk sjukdom är det viktigt att lyfta fram vilken central och viktig roll läkemedel har för behandling av dessa sjukdomar. Replik från överläkaren Mats Ek.

DEBATT

REPLIK. Undertecknad håller med Equal om att en läkemedelsbehandling inte ska vara ett förstahandsalternativ vid behandling av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa kan minska eller lindras med förebyggande arbete både på arbetet och i privatlivet genom till exempel förbättrad arbetsmiljö, familjerådgivning och hjälp med livsstilsförändringar som gäller motion, kost, alkohol och förbättrade ekonomiska förutsättningar.

Trots att många av de insatser som hjälper mot psykisk ohälsa även hjälper vid psykisk sjukdom är det viktigt att lyfta fram vilken central och viktig roll läkemedel har för behandling av psykisk sjukdom.

Läkemedel har bidragit till att vi har kunnat stänga de stora mentalsjukhusen och att många människor har fått en fungerande vardag helt fria från eller med kraftigt minskade psykiska symtom.

Det är riktigt att läkemedel har biverkningar och de kan även vara farliga om de används på fel sätt. Det är därför viktigt att behandling ges till rätt patienter och på rätt sätt.

Det är också viktigt att följa upp insatt behandling avseende nyttan och biverkningar samt hjälpa patienter att göra välgrundade val i sin behandling.

Esketamin är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten som ett alternativ till patienter med svår depression.

Det är stor osäkerhet om nyttan och riskerna vid behandling med esketamin vilket gör att nationella rekommendationer har tagits fram för att begränsa behandlingen till de patienter som har en svår depressionssjukdom och där flera andra behandlingar prövats och misslyckats.

För att användningen ska ske på ett så säkert sätt som möjligt ska den endast ges inom den specialiserade psykiatriska vården med noggrann uppföljning och utvärdering.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa står bakom den nationella rekommendationen. Vi arbetar tillsammans med övriga delar av vården för att behandlingar ska ges på ett säkert sätt och till rätt patienter.


Mats Ek, överläkare, Wemind psykiatri Tyresö. Ordförande Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Psykisk ohälsa

LÄS VIDARE

DEBATT Vi massmedicineras med psykofarmaka

ÄMNEN I ARTIKELN

Psykisk ohälsa

Psykisk hälsa

Psykiatrisk vård

Medicin