Debatt

Vårt parti ska inte splittra familjerna

EU-parlamentariker: Socialdemokraterna måste återinföra rätten till familjeåterförening

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En kvinna med ett barn på väg till ett flyktingläger i Grekland, vid gränsen mot Makedonien. Sverige och EU behöver ett system för familjeåterförening. Annars blir konsekvensen att hela familjer tvingas ut på de farliga vägarna, skriver fem socialdemokratiska EU-parlamentariker.
En kvinna med ett barn på väg till ett flyktingläger i Grekland, vid gränsen mot Makedonien. Sverige och EU behöver ett system för familjeåterförening. Annars blir konsekvensen att hela familjer tvingas ut på de farliga vägarna, skriver fem socialdemokratiska EU-parlamentariker.

DEBATT

DEBATT/S-KONGRESSEN. På lördag samlas vi Socialdemokrater till partikongress i Göteborg. En av frågorna som kommer diskuteras är familjeåterförening. Vi, de socialdemokratiska europaparlamentarikerna, vill att vårt parti återinför rätten till familjeåterförening och verkar för att den blir vägledande för svensk asylrätt och i EU:s gemensamma flyktingpolitik. 

Förföljelser, krig och konflikter har gjort att hundratusentals människor de senaste åren sökt sig till säkerheten i Europa. Bristen på säkra vägar till Europa gör att familjer splittras under flykten. Bröder, systrar, mammor och pappor skiljs åt.

Som ett svar på utmaningarna som Sverige ställdes inför under 2015, då tusentals människor under kort tid sökte asyl begränsades rätten till anhöriginvandring och skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring infördes. Familjeåterförening försvårades.

Sverige har, genom flera internationella åtaganden, förbundit sig att följa och respektera principen om familjens enhet.  Rätten till skydd för familjelivet finns i såväl FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt i barnkonventionen. Även i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna markeras betydelsen av varje människas rätt till sin familj. Utöver detta är rätten till skydd för familjelivet även fastslagen Europakonventionen.

Den humanitära krisen i Europa har varit en av mest debatterade frågorna i Europaparlament.  Under förra våren antog vi en resolution med parlamentets förslag på lösningar. Rapporten fastslog att sammanhållning av familjer bör vara en av de huvudprinciperna för migrationspolitiken:

”Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att sträva efter att hålla ihop familjer, vilket kommer att förbättra integrationsutsikterna på lång sikt, eftersom fokus då kan ligga på att skapa ett nytt liv i stället för oro för familjemedlemmar som fortfarande befinner sig i otrygghet”.

Möjligheten till familjeåterförening för personer som fått skydd måste finnas i hela EU och även Sverige.

Med nuvarande svensk lagstiftning har endast så kallade konventionsflyktingar rätt till familjeåterförening. De personer som bedöms som ”alternativt skyddsbehövande” har inte denna möjlighet. Den nya lagen påverkar därför många syriska flyktingar som kommit till Sverige, då de oftast bedöms vara just alternativt skyddsbehövande. Kvinnor och barn är överrepresenterade bland dem som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till boende i Sverige. En begränsning av rätten till familjeåterförening riskerar att åsidosätta både jämställdhets- som barnperspektivet.

Det finns saker att göra på EU-nivå för att stärka rätten till familjeåterförening. Just nu pågår en översyn av Dublinförordningen – som bestämmer vilket land som ska pröva en asylansökan. Detta blir en nyckel att se till familjeåterföreningsprocessen fungerar i praktiken inom unionen.

Rätten till familjeåterförening bör omfatta alla familjer där någon beviljats uppehållstillstånd på skyddsgrund. Vi anser också att undantag från eventuella försörjningskrav av ömmande skäl måste vara möjligt.

För så länge det inte finns säkra vägar till Europa behöver EU länderna ett system för familjeåterförening. Annars blir konsekvensen att den nödställde måste ta med hela familjen på de farliga vägarna över medelhavet. Bilden på den treåriga Alan, som ligger död på stranden i Turkiet, på väg till tryggheten med sin familj, finns fortfarande fastbränd i våra minnen.

Vi Europaparlamentariker kommer att göra det vi kan för att driva frågan om familjeåterförening på vår politiska arena. Vi hoppas att vi får med oss hela partiet så vi med gemensamma krafter kan påverka EU i rätt riktning.


De svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet
Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
Jytte Guteland
Jens Nilsson
Anna Hedh


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

S-kongressen 2017

LÄS VIDARE

DEBATT/S-kongressen: Skolor ska inte få sortera bort elever

ÄMNEN I ARTIKELN

S-kongressen 2017

EU

Anna Hedh

Jytte Guteland

Marita Ulvskog

Flyktingpolitik