ÅSIKT

Skolan viktigare än ert taktiska spel

Replik från SD om skolpolitiken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Skolpolitiken behöver utformas mer av lärare, och mindre av politiker, skriver Stefan Jakobsson.
DEBATT

REPLIK. Lena Hallengren riktar allvarlig kritik mot oss där hon menar att vår skolpolitik skulle vara skadlig. Tyvärr hör det inte till ovanligheten att vi blir tillskrivna åsikter vi inte har, för att sedan kritiseras för dessa. Jag tänker inte ställa upp på de spelreglerna.

Den svenska skolan är för viktig för att bli en del av Socialdemokraternas taktiska spel.

Det stämmer att SD varit kritiska till regeringens utformning av förslaget om höjda lärarlöner – ett ställningstagande vi inte är ensamma om. En enkät från SVT Nyheter visade att 64 procent av landets rektorer anser att lyftet är mycket eller ganska dåligt, och 57 procent anser att det påverkat stämningen negativt.

Vi ställer oss således inte kritiska till att lärare får högre löner, utan att det föreslagna systemet är godtyckligt, där lönelyftet i många fall inte har kunnat motiveras.

SD har vid flertalet tillfällen föreslagit att de pengar som går till förstelärare i stället ska användas för att finansiera Singapore-modellen, tydliga karriärsteg för läraren där varje steg även innebär ett lönelyft. Det är en modell som inte grundas på godtycklighet, och därmed inte öppnar upp för att lärare som är ”lojala” mot rektorn får ett lönelyft medan andra, kompetenta lärare blir utan.

För oss är det ingen tvekan om att resurser ska användas där de gör som mest nytta, alltså till de elever som har störst behov. Syftet med jourskolan är att ge utsatta elever rätt förutsättningar med hjälp av de bästa och mest driva pedagogerna. Ambitionen har aldrig varit att elever ska fastna i jourskolan. De ska få de verktyg som behövs för att komma tillbaka i en vanlig klass. Lena Hallengren anser att det är att göra skillnad på folk och folk.

Jag vänder mig kraftigt mot att elever ska diskrimineras, och jag ställer mig frågande till om regeringen gör detsamma. Så sent som i helgen presenterade utbildningsminister Gustav Fridolin ett förslag där barns etnicitet ska utgöra ett urvalskriterium. Är inte det att göra skillnad på folk och folk?

Det viktiga för mig är att skolan håller en hög kvalitet. Jag anser att vi bör prata om en kvalitetsribba för samtliga verksamheter, privata som kommunala – inte ett orimligt vinsttak som stänger ned välfungerande verksamheter.

Under mina femton år som lärare har jag själv sett problemen, men framförallt har jag lyssnat på lärare och på elever – en syssla som inte försvann i samband med mitt inträde i riksdagen. Min åsikt nu är densamma som då. Skolpolitiken behöver utformas mer av lärare, och mindre av politiker.


Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM