ÅSIKT

Vi säger inte att dagens unga är lata

Replik från Företagarna om ungdomar och arbete

Hanna Cederqvist, projektledare Företagarna, svarar Lukas O Berg.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. I den rapport som Lukas O Berg refererar till i sin debattartikel från den 26 januari, påstås att Företagarna utmålat en hel generation ungdomar som lata och omogna. Det är helt fel. Vi har aldrig uttryckt oss så.

I stället har vi, efter en undersökning omfattande tusentals företag som vill rekrytera, kunnat konstatera att självgående, ansvarstagande och rätt attityd är det svåraste att hitta när man ska anställa. Värt att påpeka är också att vår rapport inte är riktat specifikt mot rekrytering av ungdomar. Det är skribentens egen tolkning.

Givetvis har Lukas O Berg rätt i att företagare bör vara lyhörda för anställdas önskemål och behov. Samtidigt är verkligheten sådan att den som vill få in en fot på arbetsmarknaden måste vara beredd till viss anpassning.

Skälet till det är att arbetsmarknaden är just en marknad. För att företag ska anställa krävs en bedömning om personen ifråga kan bidra till lönsamhet. Lönsamheten bygger i sin tur på vad företagets kunder är beredda att betala för. Det är därför i första hand kundernas intressen som avgör företagens utveckling och överlevnad, inte de anställdas intressen. 

Att ungdomar värdesätter ett tryggt jobb och personlig utveckling känns självklart och är sannolikt en önskan de delat med många generationer före. Men vägen dit går för de allra flesta via tillfälliga jobb som inte alltid kan uppfylla ungdomars behov av utveckling och självförverkligande.


Hanna Cederqvist, projektledare Företagarna


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.