Bilister förlorar sina körkort helt i onödan

Debattörerna: Det är inget annat än en rättsskandal

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

På grund av ett EU-direktiv är ögonläkare skyldiga att anmäla patienter med ögonsjukdomen glaukom till Transportstyrelsen. Personen förlorar sedan sitt körkort. Det är en förödande tolkning av direktivet, körkortet dras in för fullt kapabla bilförare, skriver Sven-Olof Edvinsson och Krister Inde.
På grund av ett EU-direktiv är ögonläkare skyldiga att anmäla patienter med ögonsjukdomen glaukom till Transportstyrelsen. Personen förlorar sedan sitt körkort. Det är en förödande tolkning av direktivet, körkortet dras in för fullt kapabla bilförare, skriver Sven-Olof Edvinsson och Krister Inde.

DEBATT. I Sverige förlorar fler än hundra bilister varje månad sitt körkort efter beslut av Transportstyrelsen.

Skälet är att deras ögonläkare är skyldiga att anmäla till myndigheten de patienter som har ögonsjukdomen glaukom och på grund av den inte uppfyller myndighetens krav på synfältets omfattning. Samma sak gäller för personer som har synfältsbortfall efter stroke och diabetes.

Synfältskraven finns i ett EU-direktiv från 2006. Detta direktiv tolkas dock på olika sätt i de olika EU-länderna. I huvuddelen av länderna har man insett att just synfältskravet är mycket tveksamt när det gäller en persons förmåga att köra bil på ett trafiksäkert sätt.

Därför finns möjligheten att genom praktiska körprov bevisa att körförmågan ingalunda har minskat med en smärre förändring av synfältet.

I Sverige har Transportstyrelsen förbjudit sådana körprov.

Möjligen har det beslutet sin orsak i en försöksverksamhet för några år sedan då flera hundra personer som fått sina körkort indragna fick möjlighet att genom praktiska körprov i en simulator visa att deras körförmåga inte påverkats genom de smärre synfältsbortfall som de hade.

Det visade sig att fler än 70 procent av dem som testades på detta sätt kunde få sina körkort tillbaka. Många av dem visade sig i en senare studie dessutom köra betydligt bättre än den kontrollgrupp som inte hade några synfältsbortfall.

Men Transportstyrelsen har inte ändrat uppfattning och fortsätter att dra in körkort för fullt kapabla men mycket upprörda bilister, trots att dessa om de bott i ett annat EU-land troligen fått behålla sina körkort.

Det antal bilister som utsatts för Transportstyrelsens förödande tolkning av EU-direktivet torde idag uppgå till fler än 10 000 personer och antalet ökar varje månad.

Den synfältsundersökning som ögonläkarna gör är avsedd att vara ett diagnosinstrument för att mäta hur glaukom utvecklas och framskrider. Inte för att bedöma körförmåga.

Sjukdomen har ett mycket långsamt förlopp under årtionden och många är inte ens medvetna om att de faktiskt bär på den.

Undersökningen i sig är mycket enkel och består i att patienten sätts framför en skärm där det gäller att fixera blicken på en skarp centralpunkt och samtidigt upptäcka svaga, snabba ljuspunkter i periferin. Släpper man centralpunkten med blicken blir testet ogiltigt.

Undersökningen är starkt stressande av vetskapen om att vid ett dåligt genomfört test är ögonläkaren tvingad att anmäla detta till Transportstyrelsen som då utan vidare utredning rutinmässigt beslutar att dra in körkortet.

Beslutet kan överklagas men avslås även det rutinmässigt med ytterst få undantag. Detta har i många fall lett till att patienter med glaukom avstår från uppföljning och behandling när de får veta att den synfältsundersökning som de fortlöpande måste göra kan leda till förlust av körkortet.

I Sverige är man därför i praktiken rättslös mot en myndighet, vilket är mycket ovanligt.

Från läkarhåll har det eftertryckligt påpekats för Transportstyrelsen att synfältstesterna inte är avsedda för att bedöma en persons förmåga att köra bil.

Många läkare vänder sig därför emot kravet att de skall tvingas ange sina egna patienter.

Särskilt som Transportstyrelsen faktiskt genom sina egna tidigare praktiska körprov har kunnat konstatera att de varje dag i sin myndighetsutövning fortsätter att dra in körkort för personer som inte bara kan köra bil utan kanske även kör bättre än många andra. Många förlorar jobbet och kan inte bo kvar där de bott länge.

Transportstyrelsen vet alltså att synfältsundersökningen av ögonläkare bedöms som klart olämplig för att avgöra en persons förmåga att köra bil. Trots det fortsätter man att agera efter ett EU-direktiv som myndigheten tolkar på sitt alldeles egna sätt i strid med beprövad vetenskap och EU-direktivet.

Vad kan man kalla detta för om inte en närmast exempellös rättsskandal?

Den nye infrastrukturministern, Andreas Carlson, har nu en utredning på sitt bord som föreslår att man inför förarprov som bygger på vetenskap och vad som sker i våra grannländer.

Vi uppmanar honom att ge Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportstyrelsen och Trafikverket uppdraget att se till att de här orättvisa körkortsåterkallningarna upphör.


Sven-Olof Edvinsson, överläkare, ordförande i Glaukomförbundet
Krister Inde, synpedagog, dr. h.c.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN