Debatt

Vi behöver släppa in lågutbildade arbetare

Debattörerna: Arbetskraftsinvandringen helt nödvändig för svenska företag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I stället för att begränsa företagens möjligheter bör vi underlätta arbetskraftsinvandringen även till yrken där högskoleutbildning inte krävs, skriver Günther Mårder och Anna Libietis.
I stället för att begränsa företagens möjligheter bör vi underlätta arbetskraftsinvandringen även till yrken där högskoleutbildning inte krävs, skriver Günther Mårder och Anna Libietis.

DEBATT

DEBATT. En beklaglig debatt har blossat upp i Sverige om den arbetskraftsinvandring som sker till yrken där högskoleutbildning inte krävs.

I bräschen för en politik som gör vårt land mer slutet och innebär ett dråpslag mot företagens kompetensförsörjning, och därmed tillväxten, går LO. Om regeringen värnar tillväxt, företagande och jobb behöver de stänga dörren för de som vill göra
Sveriges mer slutet.

Kompetensbrist är i dag det största tillväxthindret bland småföretagen. Bara under det senaste året har fyra av tio företag tackat nej till order på grund av svårigheter att hitta rätt kompetens. Det är helt uppenbart att matchningen på svensk arbetsmarknad inte fungerar och att den inhemska kompetensen är otillräcklig.

Möjligheten att rekrytera utanför Sveriges och EU:s gränser är därför ett avgörande verktyg för mindre företag och förra året utfärdades närmare 21 000 nya arbetstillstånd. Parallellt med kraftfulla insatser för att förbättra kompetensförsörjningen behöver Sverige ett regelverk och ett stödsystem som säkerställer en fungerande och konkurrenskraftig arbetskraftsinvandring.

Den senaste tiden har bland andra LO gått ut hårt för att begränsa företagens möjligheter att rekrytera från tredje land. Detta ska förverkligas genom ett system där myndigheter och facken ska avgöra företagens behov av att rekrytera specifika medarbetare.

Vad de helt missar i sitt resonemang är att arbetsmarknaden inte är ett nollsummespel. För många svenska företag är en fungerande arbetskraftsinvandring en förutsättning för att verksamheten ska överleva och utvecklas.

Konsekvensen av en begränsad och icke fungerande kompetensförsörjning blir att lediga jobb inte tillsätts och att Sverige går miste om potentialen i växande företag, med försämrad tillväxt och välfärd som följd.

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv stod arbetskraftsinvandringen 2018 för ett bidrag till BNP på 34 miljarder kronor och skatteintäkterna till följd av arbetskraftsinvandrarnas arbete var 12 miljarder kronor.

I stället för att begränsa företagens möjligheter bör vi vända blicken mot potentialen och se vad som behöver göras för att underlätta kompetensförsörjningen.

Världen krymper, den internationella konkurrensen om arbetskraften hårdnar och såväl enskilda personer som företag har världen, snarare än enskilda länder, som potentiella marknader.

Behovet av kompetens finns inom alla branscher, på alla nivåer och över hela landet. Att som företagare ge sig in i den komplexa rekryteringsprocess som arbetstillstånd innebär är inte ett förstahandsalternativ, utan en konsekvens av att matchningen på svensk arbetsmarknaden inte fungerar.

När en arbetsgivare trots detta rekryterar från tredje land varierar skälen. Ibland råder brist på personer med rätt utbildning eller tillräcklig erfarenhet av yrket, och i vissa fall handlar behovet om personliga egenskaper snarare än akademiska poäng.

Oavsett vilket är det bara arbetsgivaren själv som kan sin verksamhet, och därmed borde avgöra vilken kompetens som krävs och om den behöver rekryteras utanför Sveriges gränser.

Sverige är i stort behov av ett främjande regelverk och ett stödsystem som uppmuntrar arbetskraft att välja just Sverige och som understödjer växande företags möjlighet att attrahera och behålla internationell kompetens. I annat fall tappar vi såväl företag som kompetens till andra länder.

Regeringen borde lyssna på företagen som skapar jobb, och inte göra Sverige mer slutet med ett dråpslag mot småföretagens kompetensförsörjning.


Günther Mårder, vd, Företagarna
Anna Libietis, arbetsmarknadsexpert, Företagarna  


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Arbetsmarknad

LÄS VIDARE

REPLIK De som inte behövs ska inte jobba här

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsmarknad

Företagarna

Günther Mårder

Välfärd

Invandringspolitik