Debatt

Europa behöver bättre invandringspolitik

Tomas Tobé: Tre reformer för ett friare och tryggare Europa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Såväl Sverige som hela Europa påverkas alltjämt av flyktingkrisen. Brist på stabilitet, demokrati och välstånd runt om i världen bidrar till de stora flyktingströmmar vi har att hantera, skriver Tomas Tobé (M).
Såväl Sverige som hela Europa påverkas alltjämt av flyktingkrisen. Brist på stabilitet, demokrati och välstånd runt om i världen bidrar till de stora flyktingströmmar vi har att hantera, skriver Tomas Tobé (M).

DEBATT

DEBATT. Inför Europaparlamentsvalet presenterade vi moderater en konkret sakpolitisk agenda: Reformer för att stoppa den fria rörligheten för kriminella, satsningar på både förnybar energi och mer kärnkraft för att rädda klimatet och en mer kontrollerad invandringspolitik.

Tack vara ett starkt stöd från svenska folket för den linjen finns nu förutsättningar för att i Europaparlamentet driva på för att det ska bli verklighet.

Såväl Sverige som hela Europa påverkas alltjämt av flyktingkrisen. Brist på stabilitet, demokrati och välstånd runt om i världen bidrar till de stora flyktingströmmar vi har att hantera.

Den omfattande kriminaliteten och det höga antalet skjutningar vi ser i Sverige har stora kopplingar till narkotika och vapen som smugglas över gränserna. Internationella stöldligor ligger bakom hela 90 procent av stölderna av bilar och båtmotorer i Sverige. Hotet från terrorismen är ständigt närvarande.

Ska vi klara att hålla den globala uppvärmningen nere behövs en modern och effektiv klimatpolitik, där Europa kan vara ett föredöme vad gäller att minska utsläppen samtidigt som vi kan behålla en hög tillväxt.

Dessa gränsöverskridande samhällsproblem måste lösas gemensamt i Europa.

När Europaparlamentet nu organiserat sina utskott har jag förutsättningar att driva tre tydliga prioriteringar under den nya mandatperioden:

  • För det första behöver Europa ta ett helhetsgrepp om invandringspolitiken. EU:s bistånds- och utvecklingspolitik ska vara resultatinriktad och bidra till utrotad fattigdom, färre konflikter och bättre hälsa samt stabilisera samhällsutvecklingen i fattiga och osäkra delar av världen. På så sätt kan orsakerna till migration förhindras och Europas omvärld bli säkrare. Samtidigt måste Europa få en bättre fungerande invandringspolitik på plats. Den ska vara rättssäker, förutsägbar och vi måste få full kontroll över den yttre gränsen. Båda dessa perspektiv krävs för en mer kontrollerad invandringspolitik.
  • För det andra måste Europa förstärka sitt brottsbekämpande arbete. Det handlar om att ge polis- och justitiesamarbete ökade befogenheter och resurser, inrikta ett särskilt arbete mot de internationella stöldligorna och sluta betala andra EU-länders fängelsenotor. Europa behöver också förstärka samarbetet mot terrorism och extremism. Europols antiterrorcenter bör ges mer resurser, utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund upphöra och hatpredikanter förbjudas inresa till Europa.
  • För det tredje krävs det att Europa fasar ut smutsig kolkraft och rysk gas. Enbart de tio största kolkraftverken i EU släpper ut nästan fyra gånger så mycket koldioxid som de totala utsläppen i hela Sverige under ett år. Genom att satsa på mer av förnybar energi och fossilfri kärnkraft, kraftigt öka resurser till kärnkraftsforskning och se till att Europas elnät byggs samman, ges bättre möjlighet att minska utsläppen och hejda den globala uppvärmningen. Vi behöver gemensamt prioritera klimatsmart el i Europa.

Jag är övertygad om att dessa reformer är vad Europa behöver för att bli tryggare, friare och bättre. Det är en lång väg kvar, men nu börjar arbetet för att ta oss dit.

Tomas Tobé, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

EU-valet

LÄS VIDARE

DEBATT Säg nej i morgon till ett socialistiskt Europa

ÄMNEN I ARTIKELN

EU-valet

EU-politik

EU

Tomas Tobé

Invandringspolitik

Miljöfrågor

Brott