Idrottsrörelsen måste få överleva pandemin

Debattören: Utan ekonomiskt stöd går föreningarna under

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Idrottsrörelsen i Sverige behöver en omstart. Det är dags att beslutsfattarna att agera, det är inte läge för långbänk, skriver Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet.
Idrottsrörelsen i Sverige behöver en omstart. Det är dags att beslutsfattarna att agera, det är inte läge för långbänk, skriver Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet.

DEBATT. Politikerna har inte gett något nytt besked om mer statligt stöd till förbund och föreningar som blöder ekonomiskt.

Idrottsrörelsen kommer att förlora ytterligare 1,2 miljarder om rådande coronarestriktioner kvarstår till och med september.

Vi vet att vi inte kan räkna med att bli fullt ut kompenserade. Vi har respekt för att det är många branscher som drabbas hårt i denna pandemi. Men vi måste samtidigt vara tydliga med att vi ser allvarliga konsekvenser för svensk idrottsrörelse.

Därför vill Riksidrottsförbundet att:

  • Regeringen skyndsamt fattar beslut om ett förlängt stöd med anledning av coronapandemin till idrottsrörelsen på 500 miljoner kronor för kvartal 3.

Det är bråttom nu. Krisen är här och nu. Förutom att många föreningar drabbas redan från och med 1 juli så har vi en oro över att föreningarna tvingas höja avgifterna till hösten.

Vilket välbeställda familjer kommer att ha råd med, men den ensamstående mamman som har slitit med att vårda äldre med risk för sin hälsa kommer inte ha lika lätt att låta barnen fortsätta med sin idrott.

Många föräldrar har förlorat jobbet under pandemin och varje krona kommer behöva vägas på våg. På elitsidan handlar det troligen om rena konkurser. Det är två världar, där revorna kan bli ganska djupa inom den breda idrotten i och med att den bygger på ideella insatser.

Vi kommer att från Riksidrottsförbundets sida initiera ett arbete och undersöka vad covid-19 kan ha för alternativa effekter på idrottsrörelsen i ett längre perspektiv, i första hand under 2021 och 2022. Vi ser det som viktigt att inte fastna i enbart ett kvartalsvis tänkande.

I början av juli skulle 20 000 orienterare samlats i Uppsala för att spinga O-ringen och fler än 30 000 fotbollsälskande ungdomar skulle mötas i Göteborg för Gothia cup. Dessa evenemang och tusentals ytterligare kan inte genomföras. Elitfotbollen, speedway, och många fler evenemang kan inte samla hundratusentals åskådare.

30 000 kommer inte att tillsammans kunna testa sina gränser eller nå sitt mål i Midnattsloppet runt Södermalm i Stockholm. Detta får så klart förödande ekonomiska konsekvenser för alla de föreningar som lever till stor del på de intäkter som dessa evenemang generar och som gör det möjligt att hålla avgifterna nere.

Många beslutsfattare hyllar civilsamhället och lyfter ofta fram idrottsrörelsens betydelse. Med 3,2 miljoner medlemmar är idrottsrörelsen en del av vårt samhälles ryggrad.

Vi vill ge glädje, gemenskap, hälsa, utmaningar och mening. Forskning visar att om 100 ungdomar till börjar idrotta kommer den psykiska hälsan att öka, 25 inte ha symptom som ont i magen eller huvudvärk och fem ungdomar kommer inte drabbas av depression.

Vi har under denna pandemi tagit ett stort ansvar. Valet mellan att idrotta och att motverka en pandemi har varit enkelt, det är självklart att idrottsrörelsen ska hjälpa till att stoppa smittspridningen.

Men om läget inte förbättras avsevärt och nuvarande beslut att förbjuda större sammankomster ligger fast fram mot hösten kommer idrottsrörelsen att drabbas hårt. Vi ska självklart fortsätta ta vårt ansvar men vi behöver stöd för att klara det.

Om ett par dagar inträffar det som många föreningar och förbund kämpat för att undvika. Man tvingas ställa in. Förutom den rent idrottsliga besvikelsen över att få inte delta eller kanske delta men helt utan publik så blir de ekonomiska konsekvenserna ödesdigra.

Sverige behöver en omstart. Vi vill fortsätta vara en viktig kraft i samhället men vi behöver stöd och vi behöver det nu.

Idrotten går sällan på sommarlov. Det är under sommaren det sjuder av liv och rörelse. Det är cuper, läger, evenemang runt om i hela landet.

Beslutsfattare! Beröm oss inte bara, utan ge oss rätt förutsättningar för att kunna fortsätta leva.

Vi har förståelse för att man inte kan presentera ett belopp nu men vi behöver ett indikativt besked innan sommaren. Jag är besviken på att idrottsministern och regeringen som helhet sviker oss på denna punkt.

Vi behöver stilla oron bland föreningarna som nu slåss med att gå emot sin vilja och tvingas höja sina avgifter. Då blir det inte en idrott för alla.

Vi har redan i dag en enorm utmaning i att sluta hälsoklyftan mellan dem som rör på sig mycket och de som inte rör på sig alls. Ge oss förutsättningar att i stället rusta för en omstart för Sverige.


Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE