Låt inte kommunerna betala för en fri press

Avfall Sverige: Bryter mot principen att förorenaren ska betala

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi förstår allvaret i de svåra ekonomiska villkor som möter tidningarna, men att slopa producentansvaret för returpapper innebär att regeringen lastar över stora kostnader på kommuner, fastighetsägare och i förlängningen på medborgarna, skriver Avfall Sveriges styrelse.
Vi förstår allvaret i de svåra ekonomiska villkor som möter tidningarna, men att slopa producentansvaret för returpapper innebär att regeringen lastar över stora kostnader på kommuner, fastighetsägare och i förlängningen på medborgarna, skriver Avfall Sveriges styrelse.

DEBATT. I sina försök att stötta en krisdrabbad bransch väljer regeringen att upphäva producentansvaret för returpapper. Det innebär att de skickar kostnaden för insamling och behandling vidare till kommunerna och fastighetsägarna, och i förlängningen till medborgarna. Det är ett klart avsteg, såväl från principen om att förorenaren ska betala som från tanken om en cirkulär ekonomi.

Från årsskiftet var det meningen att den bostadsnära insamlingen av förpackningar och returpapper skulle börja byggas ut. Efter regeringens besked den 23 april, att tidningsbranschen ska slippa finansiera insamling och återvinning av returpapper, ser det ut som att denna servicehöjning bara kommer att gälla förpackningarna.

Vi förstår allvaret i de svåra ekonomiska villkor som möter tidningarna, men att slopa producentansvaret för returpapper innebär att regeringen lastar över stora kostnader på kommuner, fastighetsägare och i förlängningen på medborgarna, men också på miljön.

Av erfarenhet vet vi att möjligheten att kunna lämna sitt avfall runt knuten gör det lätt att göra rätt, vilket gör att mer kan återvinnas. Det är helt enkelt ett utmärkt exempel på hållbar resurshantering. Men bra avfallshantering kostar, och Tidningsutgivarna m fl menar att dessa kostnader försämrar förutsättningarna för en fri och oberoende press. Resultatet ser alltså ut att bli att returpappret inte blir en självklar del i denna satsning mot en cirkulär ekonomi.

Det är uppenbart att regeringen fattat beslutet av ekonomiska skäl: ”ett upphävande av producentansvaret är den enda lösningen som inte lägger kostnader på tidningsbranschen”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Att producentansvaret slopas innebär att hela ansvaret att samla in och behandla returpappret faller på kommunerna, uppskattningsvis 600 miljoner kronor per år.

Det är inte rimligt att Sveriges medborgare ska bekosta ett system som tidningarna inte anser att sig ha råd med. Framför allt bryter det mot den grundläggande miljörättsliga principen om att det är förorenaren som ska betala.

Vi undrar om regeringen inser att de genom sitt besked också befriar producenter av veckotidningar, reklamblad och produktkataloger från plikten att betala för återvinning. Troligen inte, för någon analys av vilka effekter det slopade producentansvaret på returpapper ger har inte gjorts. I praktiken lär få kommuner kunna axla ansvaret att finansiera separat insamling och materialåtervinning.

Risken är att hundratusentals ton tidningar och reklammaterial varje år i stället hänvisas till restavfallet – resurser kommer bokstavligen att gå upp i rök. Varje år samlas cirka 218 000 ton returpapper in för återvinning. Det är alltså stora resurser som tidningsproducenterna nu vänder ryggen till.

Självklart måste vi värna en fri och oberoende press. Lösningen är dock inte att belasta kommuner, fastighetsägare och medborgarna som kanske inte ens har några prenumerationer på papperstidningar. Det är statens sak att garantera denna demokratins stöttepelare, det är där ansvaret för att förhindra tidningsdöden ligger.

Producentansvaret för returpapper infördes av miljöskäl. Det har ju aldrig varit ett krav på att insamling och återvinning ska gå med vinst, men när saker ställs på sin spets är det tydligt att miljön drar det korta strået. Men att en rödgrön regering är villig att slakta det tidigare så heliga producentansvaret är förvånande.


Avfall Sveriges styrelse:
Lars Stjernkvist (S), ordförande, Norrköping
Robin Holmberg (M), vice ordförande, Ängelholm
Maria Antonsson (MP), Stockholm Vatten och Avfall
Johan Algernon (M), Täby
Per-Erik Johansson (S), Vakin, Umeå
Ann-Katrin Järåsen (S), Torsby
Pär Jönsson (M), Östersund
Steve Sjögren (S), KSRR, Kalmar
Anna Tenje (M), Växjö
Wendla Thorstensson (C), Sydnärkes kommunalförbund
Gunilla Carlsson, (tjänsteperson) Sysav, Malmö
Mile Elez, (tjänsteperson) Tekniska verken i Linköping
Carina Färm, (tjänsteperson) Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås
Irene Hedlund, (tjänsteperson) Härnösand Energi och Miljö
Agneta Lantto-Forsgren, (tjänsteperson) Skellefteå
Lisbeth Martinsson-Skinnar, (tjänsteperson) Dala Vatten och Avfall, Leksand
Lars Persson, (tjänsteperson) Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde
Anders Åström, (tjänsteperson) Renova, Göteborg


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert: