Snuset bidrar till att minska rökningen

Svenska Snustillverkarföreningen i replik om tobaksfritt snus till Non smoking generation

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Även om det inte är A non smoking generations avsikt, blir konsekvensen av att likställa rökfria nikotinprodukter med cigaretter att rökares incitament att sluta röka minskar. Korrekt statistik räddar liv, skriver Patrik Strömer, Svenska Snustillverkarföreningen.
Även om det inte är A non smoking generations avsikt, blir konsekvensen av att likställa rökfria nikotinprodukter med cigaretter att rökares incitament att sluta röka minskar. Korrekt statistik räddar liv, skriver Patrik Strömer, Svenska Snustillverkarföreningen.

REPLIK. Svenskt snus är en produkt som bidragit till att hålla nere rökningen. Sverige har lägst dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar inom EU enligt WHO.

Svenska män mellan 30 och 44 år var den grupp som först nådde WHO:s mål om färre än fem procent dagligrökare, eftersom snusandet är relativt utbrett i denna grupp.

Företagen som tillverkar snus, tillverkar dessutom nya rökfria produkter som innehåller nikotin och borde regleras på ett klokt sätt.

Från branschens sida finns en gemensam branschöverenskommelse för tobaksfria produkter. Den innebär bland annat strikt 18-årsgräns vid köp, regler kring marknadsföring och obligatorisk varningstext på förpackningen.

Från branschen har vi länge välkomnat att sådana regler blir lag, men då krävs dialog. Hittills har berörda myndigheter inte visat större intresse av att inhämta kunskap och synpunkter från branschen, vilket kan förklara varför det saknas lagstiftning. Den enda statliga reglering som finns är den särskilda punktskatten.

Helen Stjerna och A non smoking generation tycks inte vara bekymrade över rökningens skadeverkningar, men det är jag.

Ju fler som har korrekt kunskap om de stora hälsoriskerna med att dra ner tobaksrök i lungorna och de relativt små riskerna med nikotin i rökfria produkter för vuxna, desto bättre folkhälsa kan vi förvänta oss.

Även om det inte är A non smoking generations avsikt, blir konsekvensen av att likställa rökfria nikotinprodukter med cigaretter att rökares incitament att sluta röka minskar. Korrekt statistik räddar liv.

Härmed bjuder jag in Helen Stjerna och andra intresserade som i likhet med oss snabbt vill ha en ändamålsenlig reglering av tobaksfria produkter till ett inledande dialogmöte.

Om våra organisationer tillsammans kan presentera ett förslag till hållbar reglering som beaktar att produkterna är till för vuxna och samtidigt bidrar till att ytterligare sänka dagligrökningen, torde det ha goda förutsättningar att bli politisk verklighet.


Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE